PIARISTÁK

PIARISTÁK, KEGYES TANÍTÓREND, S.P.

(Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum)

Tanító-nevelő, pápai jogú férfi (papi) szerzetesintézmény.

A rend alapítója a spanyol Kalazanci Szent József. Mindenki számára nyitott iskolát hoztak létre, ingyenes népoktatást valósítottak meg. Iskoláikat adományokból - innen a nevük - kegyes adományokból tartották fenn.

Apostoli célkitűzésük: a fiatalság oktatása és az egész ember nevelése. Eszközeik: elsősorban az iskola, és minden más, az ifjúság nevelésére irányuló tevékenység. A rend tagjai a hármas fogadalom mellett kötelezik magukat az ifjúság odaadó szolgálatára.

Oktató-nevelő tevékenységük átfogja az egész ifjúkort: az elemi ismeretektől az egyetemi kutató munkáig. A rend a tagjaitól igen alapos szaktudást, magas szintű kultúrát követel meg, de mindenek előtt elmélyült teológiai ismereteket. Így segíthetik elő ugyanis a világ megszentelését, Isten országa beteljesedését.

Szerzetesi kiképzés: ismerkedési idő után a tartományi tanács engedélyezi a jelölt egy éves próbaidejét, a noviciátust. A próbaidőt hatéves hatéves ideiglenes fogadalom zárja le. ezután következik a teológiai kiképzés, majd az ünnepélyes örök fogadalom. A piaristák fölvesznek testvéreket és késői hivatásokat is.

Magyarországon már a szent alapító életében megjelentek, 1642-ben a Poprád-völgyi Podolinban nyitották meg az első ingyenes népiskolát. Német, lengyel, szlovák és magyar gyermekeket tanítottak. 1721-ben jött létre 82 szerzetessel a magyar rendtartomány. Trianon a 24 középiskolájukból tíz magyar területen levő iskolájukat hagyta meg. 1950-ben ezeket is elvesztették, csak a pesti és kecskeméti iskola maradt meg. 1944-ben 298 rendtagjuk volt, 1950-ben 237. 1947-től 1963-ig Sík Sándor vezette a piaristák magyarországi rendtartományát.

Címük:

Piarista Rend (Kegyes Tanítórend)

Dr. Kállay Emil tartományfőnök

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Postacím: 1444 Budapest, Pf. 266.

Rendház telefon: 138-22-11

Fax: 266-55-39