KRISZTUS KIRÁLY

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, FŐÜNNEP

Az ünnep tárgya: Krisztus örök főpapsága, és mindenség fölötti királysága. A jelenleg tapasztalható és az emberiséget sújtó sok nyomorúság végső oka a népek elfordulása Krisztustól. Krisztusnak uralkodnia kell az emberiség értelmén, akaratán és szívén. Hatalma hármas: törvényhozó, itélő és végrehajtó.

Az Egyház ezen a napon minden templomban a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozza a Jézus Szíve litániát. Ezzel az ájtatósság résztvevői a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek.

1925-ben rendelte el az ünnepet XI. Piusz pápa, a Nikaiai Egyetemes Zsinat 1600 éves jubileuma alkalmából. Az Egyház a zsinaton kiemelte annak idején Jézus valóságos emberségét is az istensége mellett. Istenember. Uralom illeti meg tehát Jézust a teremtett világ és az emberi társadalom felett. Az evangéliumokban királyként szerepel Krisztus (Lk 1, 32-33; Jn 18, 33-37)

Az utolsó évközi vasárnapon ünnepeljük, advent első vasárnapja előtt.

Fontos!

Krisztus parancsait feltétlen teljesítsd!

Olvasmányok: Dán 7, 13-14 vagy 2Sám 5,1-3; Jel 1, 5-8 vagy Kol 1, 12-20; Jn 18, 33-37 vagy Lk 23, 35-43

Irodalom: L135; M1201; D98-129; A127

SzVU ének: 283 305