SZENT DAMAZUSZ, pápa dec. 11.

SZENT I. DAMAZUSZ pápa Spanyolországban született, 305 körül.

Rómában pappá szentelték, majd amikor a világi hatalmak önkényből Libériusz pápát számkivetésbe küldésbe küldték, 366-ban őt választották meg pápává. A viszálykodások tovább folytak, még gyilkossággal is megvádolták

Több zsinatot hívott össze, ezeken küzdött a hitszakadás és az eretnekek ellen, a vértanúk sírjait rendbe hozatta, azokra verses sírfeliratokat írt, ami tiszteletüket segítette.

Nehéz időszak volt ez az Egyház életében, az arianizmust már elitélte a niceai zsinat (325-ben), de a császárok és hatalmasságok nem adták fel megkaparintott előjogaikat. Segítségül maga mellé hívta az ekkor a Chalkisz sivatagban remetéskedő Szent Jeromost pápai titkárnak, megbízva őt a Szentírás pontos latin fordításával.

Meghalt 384. december 11-én.

Példája:

a történelem tapasztalatai alapján dolgozz a jövőért!

Olvasmányok: ApCsel 20, 17-18.28-32.36; (Zsolt 109, 1-4; Jn 13, 34); Jn 15, 9-17 (v. pápák)

Irodalom: B133; C498; IV325