ARIANIZMUS

ARIÁNUSOK

Ókeresztény eretnekség. Áriusz (görögösen Areiosz) püspök kezdte 318 után tanítani, hogy Jézus csupán hasonló az Atyához, de nem egylényegű Vele, ezért nem is Isten. A Fiú az Atyának legelső és az angyaloknál is tökéletesebb teremtménye, akit fiává fogadott, de nem valódi, hanem csak erkölcsi értelemben mondható az Atyával egylényegűnek, vagyis Istennek. Jézus megtestesülésekor nem egész embert vett magára, hanem csak emberi testet, mert az emberi lélek szerepét maga a Logosz töltötte be. A Szentlélek a Fiú teremtménye, aki az Isten megszentelő erejét képviseli.