SZENT ISTVÁN EREKLYÉINEK ÁTVITELE május 30.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE

Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg. Székesfehérvárott temették el a Nagyboldogasszony-bazilikában, bebalzsamozva, kőkoporsóban. A szarkofág a templom közepén a főoltár előtt állt.

A Vatta-lázadás elől elrejtették maradványait egy föld alatti sírkamrában a templom mellett. A szent király jobb karját azonban egy titkos határozat értelmében levágták a holttestről, és a legnagyobb tisztelettel egy Mercurius nevű szerzetes a Bihar megyei monostorban, a Berettyó-folyó mellett őrizte.

1083. augusztus 20-án felnyitották a székesfehérvári sírt, István szentté avatási szertartása érdekében. Szent László és a jelenlévők megdöbbenéssel tapasztalták, hogy hiányzik a jobbkar. 1084-ben tudta meg Szent László, hogy a kar Berekisben van. 1084. május 30-án a király el is zarándokolt az ereklyéhez, azóta ezt a napot a Szent Jobb megtalálásának, átvitelének, sőt “fölmagasztalásának” is nevezzük.

Gondolat:

A Szent Jobb figyelmeztetés: mindent Isten képviseletében végzünk! (Tökéletesen?)

Olvasmányok: Tób 4, 6-12; (Zsolt 72, 1.23-26.28; Iz 58, 8); Mt 7, 24-29 vagy Lk 12, 32-34

Irodalom: II237; F530; Z1539

SzVU ének: 293 294 295 296 297 298