SZENT BRIGITTA szerzetesnő július 23.

SZENT BRIGITTA Svédországban született 1303-ban gazdag családban. Jámbor nevelésben részesült. 1314-ben édesanyja elhunyt, 1316-ban, kislánykorában férjhez adták. Udvarhölgy, sőt udvarmesternő volt. Nyolc gyermeke született, négy fiú és négy leány. Ferences harmadrendi lett férjével együtt.

Férjével és gyermekeivel 1341-ben Spanyolországba zarándokoltak Szent Jakab sírjához, Compostellába. Hazatérés közben férje Franciaországban súlyosan megbetegedett és csak 1343-ban térhettek haza. A férj ekkor a feleség beleegyezésével cisztercita kolostorba lépett, s 1344 februárjában el is hunyt. (A ciszterciták boldogként tisztelik Szent Ulfot)

Férje halála után Brigitta aszketikus életet élt: sokat böjtölt, imádkozott, virrasztott. Sok természetfölötti látomásban volt része. Szerzetesrendet alapított, amit róla neveztek el. A hivatalos jóváhagyó 1370-ben V. Orbán pápa volt.

1349-ben Rómában telepedett le a jubileumi évre, de aztán végleg ott maradt. Igyekezett rávenni a pápákat, hogy Avignonból Rómába visszatérjenek. Ez a visszatérés csak halála után, 1377-ben történt meg.

Kiváló erényeivel mindenki számára példakép volt. Engesztelésül lányával, svédországi Szent Katalinnal együtt a Szentföldre is elzarándokolt 1372-ben. Misztikus élményeit itt a szent környezetben ismét végiggondolhatta. Ezeket különben nyolc kötetben mondta el.

A Szentföldről visszatérve végleg ágynak esett. Rómában hunyt el súlyos lázban, 1373. július 23-án. Egy év múlva Svédországba, Wadstenába szállították maradványait apácái körébe. 1391. október 7-én avatta IX. Bonifác pápa szentté. Emiatt hosszú ideig október 7-én, majd 8-án ünnepelték.

Példája:

Ima és böjt! Jézus szerint ez a Legrosszabbat is legyőzi! Tényleg így van! Ő igazán tudja!

Olvasmányok: Gal 2, 19-20; (Zsolt 33, 2-11; Jn 15, 9.5); Jn 15, 1-8 (v. szerzetesek)

Irodalom: B79; C482; F723; IV32; Z1610