FERENCESEK

FERENCESEK

Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi)

A Rend eredeti neve: kisebb testvérek (Ordo Fratrum Minorum, O.F.M)

Assisi Szent Ferenc alapította ezt a szerzetesrendet 1210 körül, a pápai elismerést 1223-ban nyerték el. A Rend Regulája az Evangélium kifejtése: lelki gyermekség, belső szabadság (javaktól, címektől, becsvágytól, szenvedélytől, bűntől), a teremtett világ szeretete, evangéliumi, napsugaras világszemlélet, szolgáló szeretet,feltétlen engedelmesség…

Köszöntésük: Pax et Bonum! Az Úr békéjét és áldását!

A Rend főbb ágai:

az Első rend, vagyis a kisebb testvérek:

-"barna ferencesek" (kb.20.000 testvér, 3124 rendházban),

-feketeruhás minoriták (4133 minorita, 673 rendházban),

-kapucínusok (11.867 kapucinus, 1636 kolostorban);

a Második rend, vagyis a klarisszák és reform ágaik:

-eredeti klarisszák (11.300 apáca, közel 500 kolostorban),

-refom-klarisszák (1900 klarissza, 94 kolostorban),

-kapucínus klarisszák (2800 apáca, 137 kolostorban);

a Harmadik Rend:

-számos női szerzetes-kongregáció, és

-a családban élők.

Tevékenységük: tanító-nevelő, pasztoráció, Kárpátaljai misszió.

Címük: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány

Dr. Várnai Sándor Jakab tartományfőnök

1024 Budapest, Margit körút 23.

Tel.: 212-56-28 (rendház); 212-39-57 (tart. közp.). Fax.: 212-51-50

Szűz Máriáról Nevezett Magyar Ferences Rendtartomány

Tornyos P. Kálmán tartományfőnök

1053 Budapest, Ferenciek tere 9.

Tel.: 117-33-22. Fax:. 117-39-70

FERENCES HARMADREND

A ferences harmadrend Regulája szerint az idők folyamán sok közösség alakult meg.

Eszményük a ferences lelkiség: a szegénység, a testvéri szeretet, az elesettek támogatása. Lásd néhány közösség címét és adatait.

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja

Zika Franciska M. Katalin tartományfőnöknő

8174 Balatonkenese, Pf. 42.

Tel.: 06-80-381-146

Rádiótelefon: 06-20-348-329

(Betegápoló, tanító-nevelő, egyházi szolgálat.

Pápai jogú női szerzetesintézmény)

Ferences Mária Misszionárius Nővérek

Veisz Erzsébet regionális felelős

1146 Budapest, Hermina u. 19.

Tel./Fax: 343-80-03

(Kontemplatív, szociális-karitatív, betegápoló.

Pápai jogú női szerzetesintézmény)

Ferences Szegénygondozó Nővérek

Ambrus M. Mária Konstancia általános főnöknő

1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 4. fszt. 2.

Tel.: 138-08-80

(Szociális-karitatív.

Egyházmegyei jogú női szerzetesintézmény)

Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek

Sümegh Erzsébet Fortunáta tartományfőnök

1011 Budapest, Fő u. 43.

Tel.: 201-85-07

(Betegápoló.

Egyházmegyei jogú női szerzetesintézmény)

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

Bali Katalin M. Kapisztrána általános főnöknő

7818 Máriagyűd, Vujicsics T. u. 68.

Tel.: 06-72-352-403

(Betegápolás.

Pia unió)

Szent Ferenc Kisnővérei

Zsámbéki Orsolya Mirjam általános elöljáró

Központ: 3411 Szomolya, Béke tér 6.

Tel.: 06-49-426-293

(Evangelizáció, pasztoráció.

Egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulása.)