SZENT PAULINUSZ püspök június 22

NOLAI SZENT PAULINUSZ (PAULIN, PÁL) a galliai Bordeaux-ban született 355-ben. Már 25 évesen állami hivatalnok volt, családos, egy fia volt. (Ebben az időben Nyugaton is voltak házasságban élő papok.) Gratianus császár tanítója volt Trierben. Tudós, nagy műveltségű ember volt. Amikor kisfia váratlanul meghalt, öccse gyilkosság áldozata lett, őt magát majdnem elítélték a testvérgyilkosság vádjával, életét gyökeresen átalakította.

391-ben megkeresztelkedve, feleségével együtt mindenéről lemondott és egy időre Spanyolországba vonultak vissza, majd 393-ban a campaniai Nolában pap és szerzetes lett. Amikor 409-ben a város püspökévé választották, segítette a zarándokokat, gondozta a szegényeket, előmozdította Szent Félix tiszteletét. Még kalózok kezébe is adta magát egy fiú helyett. Az alázatosság embere volt. Kortársai tisztelték, sokszor meg sem értették, de értékeit mindég elismerték. Kiváló költő volt.

Nolában halt meg 431. június 22-én, szentmise bemutatás után, ima közben. Ereklyéi 1000-ben Rómába kerültek Szent Bertalan templomába. A bányászok védőszentje.

Példája:

Sokféle feladat vár mindegyikünket, végezzük azt nagy igyekezettel.

Olvasmányok: 2Kor 8, 9-15; (Zsolt 39, 2.4.7-10; Mt 5, 3); Lk 12, 32-34 (v. lelkipásztorok)

Irodalom: T104; C478; II325; M1014; F622; Z1559