KARMELITA APÁCA

KARMELITA APÁCÁK, ORDO CARMELITARUM DISCALCEATARUM, O.C.D.

Pápai jogú női szerzetesintézmény

Az ősi karmelita rend női ága. Boldog Soreth János alapította a 15. században. Avilai Szent Teréz reformálta meg.

Szigorú szemlélődő, vezeklő rend. Jelenleg kb. 13.000 karmelita apáca él a 830 kolostorukban.

A belépés feltételei:

betöltött 19 éves kor,

testi-lelki egészség,

valami élettapasztalat,

józan ítélőképesség,

készség a hitből való életre.

Képzésük szakaszai:

1 - jelöltidő, 6-18 hónap,

2 - újoncidő, 1 év,

3 - ideiglenes fogadalom, 3 év,

4 - örök fogadalom.

Tevékenységük: szociális-karitatív.

Címük: Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek

Predl Katalin M. Irén tartományfőnöknő

8315 Gyenesdiás, Darnai u. 15

Tel.: 06-83-316-201

Sarutlan Karmelita Nővérek, Pécs

Elisabeth Rey perjelnő

7625 Pécs, Tettye u. 14.

Tel.: 06-72-324-937. Fax: 06-72-336-759

Sarutlan Karmelita Nővérek, Szombathely

P. Ruumi Tamás OCD tartományfőnök

1134 Budapest, Huba u. 12.

Tel.: 140-81-09. Fax: 270-08-67