SZENT MÁRTON EREKLYÉI június 16.

SZENT MÁRTON PÜSPÖK EREKLYÉINEK ÁTVITELE

316 körül született Márton pogány szülők gyermekeként a pannóniai Sabariában (a mai Szombathelyen). Felnőve katona lett. 18 éves korában megkeresztelkedett. Két évvel később a katonai szolgálattól, a centurio-rangtól megválva remete lett. Poitiersi Szent Hilár tanítványa volt. Galliában kolostort alapított Ligué mellett, és ott szerzetesi életet élt.

Pappá szentelése után 372-ben Tours püspöke lett. Püspökként további monostorokat alapított, emelte a papság műveltségét, hirdette a szegényeknek az evangéliumot.

397. szeptember 8-án (más forrás szerint november 11-én) halt meg. Sírja zarándokhely lett. Franciaország védőszentjévé választotta.

A tours-i püspök engedélyével a szent ereklyéinek egy részét Mikes János püspök 1913-ban ünnepélyesen a szombathelyi székesegyházba hozta. Az egyházmegye védőszentjét tiszteli Márton püspökben.

Példája:

Védőszentjeink hatékonyan segítenek, kérjük segítségüket!

Olvasmányok: Sir 44, 1.10-15; (Zsolt 15, 1-11; Mt 25, 34); Mt 5, 1-12 (v. lelkipásztorok, v. szent férfiak)

Irodalom: B122; C405; F616; IV184; M1233; T108; Z1554; Z1774