MÁRIA SZENT NEVE szept. 12.

MÁRIA SZENT NEVE

Mária nevének eredete és jelentése bizonytalan. Héberül Mirjam. Jézus idejében a 'Marjam' formát használták. Az arám 'Mara' (= Úr) szóból eredeztetve, jelentése Úrnő.

A rabbik a 'marar' (=keserűség) tőből származtatják.

A görög szentatyáknál három értelmezése szerepel:

Úrnő;

megvilágosító,

tengernek mirhája.

Szent Jeromos 'a tenger csillagának' mondja.

Mária nevét helyi ünnepként az újkorban ünnepelték. Boldog XI. Ince pápa rendelte el az egyetemes ünneplését Bécs törökök alóli felszabadítása (1683. szeptember 12.) emlékére.

Gondolat:

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!

Olvasmányok: Sir 24, 23-31; (Jud 13, 23-25; Jud 15, 10); Gal 4, 4-7; Lk 1, 26-28

Irodalom: C488; III334; Z1680

SzVU énekek: 255, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, és még sok más Máriáról szóló.