MAGDALAI MÁRIA MAGDOLNA, bűnbánó július 22.

L. más Mária Magdolna; Pazzi

SZENT MÁRIA MAGDOLNA neve tanúsága szerint Magdalából származott, korábban nyilvános bűnösként élt. Simon farizeus házában illatos kenettel kente meg Jézus lábát. Jézus nem utasította el, hanem bűnei megbocsátásával jutalmazta.

Krisztus tanítványai közé tartozott. Jelen volt halálánál. Húsvétvasárnap elsőnek találkozott a Feltámadottal (Mt 28, 9)

A nyugati Egyházban I. Gergely pápa óta a liturgia a három Máriát egy személynek veszi. A magdalai mellé állítja Lázár és Márta testvérét, a betániait és a “bűnbánót”.

Tisztelete főként a 12. században terjedt el a nyugati egyházban. Egy legenda szerint Provenc-ban hunyt el, súlyos vezeklésekkel a háta mögött. Megbízhatóbb hagyomány a görög egyházé, akik szerint Effezusba költözött bátyjával, Lázárral.

Példája:

Bánjuk bűneinket, tanuljunk Krisztustól, találkozzunk Vele!

Ez a bűnbocsánat és az Eukarisztia szentségével élés!

Olvasmányok: Én 3, 1-4 vagy 2Kor 5, 14-17; (Zsolt 62, 2-9); Jn 20, 1.11-18

Irodalom: B78; BL1162; C237; F722; III94; M1075; Z1606