MAGYAR SZENTEK november 13.

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK

November 6-án volt eredetileg az egyházmegye ereklyéinek ünnepe, azok ünneplése, akiknek az ereklyéit templomainkban tiszteltük.

Az Új Magyar Kalendárium változtatott ezen. Ma ünnepeljük mindazokat is, akik itt éltek magyar földön (akár még a honfoglalás előtt), nincsen külön ünnepük. Sokan névtelen magyar szentek ezek, egyháziak és világiak, férfiak és nők. Van köztük akit népi hagyomány övez, de vannak köztük ismeretlenek is. Sokuknak a szentté avatási eljárása még csak előkészítés alatt áll

Pontos jegyzékük nem létezik, de a rendelkezésre álló irodalom alapján lemásolunk egy közelítő jegyzéket:

Adalbert püspök és vértanú, OSB, † 997 ápr.23.

Ágoston, OP, † 1332

András (Zoerard) remete, OSB, † 1009 máj.1.

Antal, OFM, † 1398 máj. 13.

Apponyi János, bold. eml. OFM, † 1618

Apor Vilmos püspök, † 1945 máj. 23.

Árpád-házi Erzsébet, † 1231 nov. 17.

Asztrik érsek, OSB, † 1034 nov. 12.

Bánffy Buzád OP, és 190 vértanú társa, † 1241 febr. 10.

Bánfy Lukács, † 1181

Báthory László, OSPPE, † 1484 febr. 27.

Batthyány Strattmann László, † 1931

Benedek remete, OSB, † 1012. sz. júl. 17.

Beneta püspök és vértanú, † 1046

Bessenyey Márk, OSPPE, † 1679

Beszteréd püspök és vértanú, † 1046

Bogdánffy Szilárd, † 1953

Bogner Margit Mária, † 1933

Bőd püspök és vértanú, † 1046

Bonifác, OSB, † 1009

Csáky Domonkos, † 1336 márc. 20.

Csáky Károly, OP, † 1339

Csáky Mór, OP, † 1336

Csanádi Albert, OSPPE, † 1515

Csehországi Ágnes, † 1282 jún. 8.

Csepellényi György, † 1674 máj. 24.

Dénes, OSPPE, † 1526

Dominici János, † 1419

Domonkos, OFM, † 1334

Efrém, † 1053

Egyed, OFM, † 1287

Erzsébet, † 1337 máj. 6.

Eskandéli Máté, 12. vagy 14. század

Florentin, OSB, 16-17. század

Franki János, O.Sch.P. † 1662

Gál, OFM, † 1340

Gellért püspök és vértanú, OSB, † 1046 szept. 24.

Gellért, OP

Gertrúd, † 1302 aug. 13.

Gizella királyné, † 1059 máj. 7.

Grodecz Menyhért, SJ, † 1619 szept. 7.

György, † 1015

Hám János püspök, † 1857

Hedvig, † 1399 febr. 28.

Horváth Gellért, † 1683

Hunyadi János, bold. eml. † 1456

Huszár Gáspár, OSPPE, † 1521

Iklódy István, bold. eml. OFM Conv, † 1639

Ilona, † 1270 nov. 9.

Imre herceg, † 1031 nov. 5.

Imre, OP, † 1221

István király, † 1038 aug. 20.

István, OFM, † 1288

István, OFM, † 1334

Jámbor Ferenc, OSPPE, † 1434

János, OFM, † 1287

János, OFM,† 1603

Jolánta, † 1298 jún. 15.

Kálmán, † 1012

Kálmán, OSPPE, † 1500 jún.28.

Kapisztrán János, OFM, † 1456 okt. 23.

Károly, IV. király, † 1922

Kaszap István, † 1935

Kelemen Didák, OFM Conv, † 1744

Kinga, † 1292 júl. 24.

Körösi Márk, SJ, † 1619 szept. 7.

Lajos püspök, † 1297 aug. 19.

László király, † 1095 jún. 27.

László, † 1445

Lorándházi István, OSPPE, † 1512

Lukács érsek

Lukács, OSPPE, † 1422 dec. 5.

Magyar B. Antal, O.Carm. † 1462

Magyar Elek, † 1489

Magyar B. János, OP, † 1230

Magyar B. Márk, OFM, 1377

Magyar Sz. Miklós, OP, † 1230

Magyar Sz.Mózes, † 1043

Magyar B. Péter, OFM, † 1314

Magyarországi Márk, † 1372 máj. 2.

Marcell atya, † 1966.

Margit, † 1271. jan. 18.

Márk, OFM, † 1372

Márton Áron, † 1980

Mindszenty József püspök, † 1975

Mór püspök, OSB, †1073 okt. 25.

Özséb kanonok, † 1270 jan. 20.

Pál OP, és 90 vértanú társa, † 1240 febr. 10.

Petea, † 1009

Péter, OFM, † 1288

Pethő István, OSPPE, † 1679

Pongrácz István, SJ, † 1619 szept. 7.

Portugáliai Erzsébet Izabella, † 1336 júl. 4.

Radla-Sebestyén, OSB, † 1036

Romzsa Tódor, † 1947

Salkaházi Sára, † 1945

Saul érsek, † 1202

Scheffler János, † 1952

Skóciai Margit, † 1093 nov. 16.

Spéráth Tamás, O.Sch.P. † 1681

Subáczy Antal, OSPPE, † 1473

Sütő Lőrinc, OSPPE, † 1679

Szádok OP, és 48 vértanú társa, † 1260 máj. 2.

Szalánkeményi Péter, OSPPE, † 1492

Szalome, † 1268 nov. 17.

Székelyházi Bálint, OSPPE, † 1526

Szimonidesz János, SJ, † 1674

Szombathelyi Tamás, † 1503 márc. 7.

Szomjas Gergely, OSPPE, † 1681

Szörényi Ágoston, † 1679

Temesvári Pelbárt, OFM, † 1504 máj. 27.

Thar-Ispán Albert, OSPPE, † 1504

Tóth Tihamér püspök, † 1939

Újfalussy Márton, O.Cist. † 1678

Vác, † 10.szd.

Váradi B. Vid, † 1297

Wiberáda OSB, †926

Wildhauseni János, OP, † 1252 febr. 24., nov. 4.

Wlcsiczky Anasztáz, OSPPE, † 1679

Zákoly János (v. István) püspök, OSPPE, † 1494 febr. 3.

Zoerard (András) remete, OSB, † 1009 máj.1.

Gondolat:

Sok és kiválló szentet adtunk az Egyháznak. Ki lesz a következő?…

Olvasmányok: Róm 8, 26-30; (Zsolt 33, 2-11); Mt 5, 1-12 (v. szentek)

Irodalom: C495; T482; Z1779