PRÁGAI SZENT ÁGNES szűz június 8.

L. más Ágnes: Vértanú

PRÁGAI (CSEHORSZÁGI) SZENT ÁGNES Prágában született 1205-ben. I. Premysl Ottokár király volt az atyja, édesanyja Konstancia (III. Béla királyunk leánya) volt. A trebnitzi ciszterci nővéreknél nevelkedett három évig, és ez az időszak egész életére kihatott. Krisztusnak szentelte magát, ezért apja több meghiúsult eljegyzési terve közt sikeresen elutasította II. Frigyes császár és III. Henrik angol király házassági ajánlatát is.

Apja halála után, 1230-ban egy kis külvárosi házikóba költözött, ahol teljes szegénységben, darócruhában a szegények gondozásával foglalkozott. Hamarosan minoriták érkeztek Prágába. Testvére segítségével ekkor kolostort és egy Szent Jakabnak szentelt templomot építtetett a kis ház közelébe. Klarissza apáca lett. Jó barátság fűzte Szent Klárához, leveleztek. 1234-ben átvette a kolostor irányítását. Társainak nevelője, segítője, a szegényeknek jótevője, politikusoknak békítője volt. A legnagyobb szigorúságot kívánta, kemény bűnbánatot és vezeklést követelt. Határtalan szerénység jellemezte. Általános tisztelet vette körül.

1282. március 2-án Prágában hunyt el. Tiszteletét IX. Piusz pápa 1874. december 3-án hagyta jóvá. A vallásháborúk során Giskra kelyhesei földúlták kolostorát. Sírját 1930-ban a magtárnak használt öreg Jakab-templomban találták meg. Boldoggá avatási pörét 1936-ban újra megindították, ugyanis XI. Piusz pápa még könyvtáros korában megtalálta azokat az ügyiratokat, melyek roppant fontosak voltak az ügyhöz. A második világháború ismét akadályozta az eljárás lefolytatását. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte el.

Példája:

hivatásod mellett tarts ki, légy alázatos, szerény, imádkozz!

Olvasmányok: szüzek vagy szerzetesnők.

Irodalom: B28; C477; F8; I239; T234; Z1547