RAFAEL FŐANGYAL szeptember 29.

RÁFÁEL.

Angyal. Egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A Bibliában csak Tób könyvében szerepel.

Az ifjú Tóbiás kisérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná tesz démont.

A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a Kumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az úton levők védelmezőjét látja benne.

Régebben ünnepét október 24-én ünnepeltük.

Gondolat:

“Tőled reméljük és kérjük üdvünket,

testi lelki egészségünket.”

Olvasmányok: Dán 7, 9-10.13-14 vagy Jel 12, 7-12; (Zsolt 137, 1-5; Zsolt 102, 21); Jn 1, 47-51

Irodalom: IV106; C348: (Z1711); BL1524; M1198

SzVU ének: 209