ÚJÉV, ISTEN ANYJA jan.1.

Karácsony nyolcada (Kiskarácsony): SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV)

Ősi idők óta tisztelik a Boldogságos szűzanyát az “Istenszülő” címmel (Lumen Gentium 66.). 431-ben az efezusi zsinat mondta ki ezt a dogmát, Nesztóriusz tévtanításával szemben. A város ifjúsága nagy izgalommal várta a zsinati atyák döntését. A kihirdetést határtalan lelkesedés fogadta. Az ifjúság vállára vette a zsinati atyákat és fáklyás menettel vitték őket körül a városban, óriási üdvrivalgás közepett.

II. János Pál pápa írja: “Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik - hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.

Régen ezen a napon Szűz Mária születését ünnepelték, a 8. századi római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december 26-án, a koptok január 16-án ünneplik.

Gondolat!

Ez az év legyen egy újrakezdés!

Olvasmányok: Szám 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21

Irodalom: B6

Újévi SzVU énekek: 37 38 39 40 41