LITURGIKUS ÉV: az Úr ünnepei, a szentek ünnepei

L. még: Liturgikus naptár Szentek-névnapok Nevek jegyzéke

Az Egyház meghatározott napokon Krisztus egész misztériumát megünnepli; a megtestesüléstől kezdve az Úr eljövetelének várásáig. Így az jelenvalóvá válik minden időben, a hívek abba belekapcsolódhatnak, és az üdvösség kegyelmével töltekezhetnek. Minden héten a vasárnap az Úr feltámadásának emléknapja. A feltámadást évente egyszer külön is megünnepli a húsvét ünnepén Krisztus szenvedésével együtt.

Az év folyamán megünnepeljük az Úr életének eseményeit (Az Úr ünnepei - Cyclus temporalis). Ezek az ünnepnapok vagy mindég azonos naptári napra esnek, vagy változó dátumra. Párhuzamosan az Úr ünnepeivel, Krisztus egész misztériumán kívül a szentek égi születésnapjáról is megemlékezünk.

A szentek ünnepeit (Cyclus sanctoralis) mindig állandó időpontokon űljük meg. Ezen ünnepek sorában különlegesen tiszteljük Máriát. A vértanúk, apostolok, hitvallók, angyalok tisztelete is fontos szerepet kap liturgiánkban. Templomaink tisztelete gazdag szimbolikus jelentése és a szent misztériumok megjelenítésében való részvétele miatt fontos.

Az év ünnepeit az évente kiadott Direktórium-ok mutatják az esedékes évi naptár sorrendjében. Mi itt csak a liturgikus naptárunkat és az év napjain valahol ünnepelt szenteknek egy aránylag bő jegyzékét adjuk közre.

AZ ÚR ÜNNEPEI (CYCLUS TEMPORALIS)

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

ADVENT

Advent 1-4. vasárnapja

KARÁCSONYI IDŐ

Urunk születése: Karácsony dec.25.

Aprószentek, dec.28.

A Szent Család: Jézus, Mária és József (a karácsony nyolcada alatti vasárnap, vagy dec. 30.)

Szűz Mária istenanyasága jan. 1.

Vízkereszt (jan. 2-8 közti vasárnap)Urunk megjelenése, jan.6.

Háromkirályok: Gáspár, Menyhért, Boldizsár , jan.6.

A gyermek Jézus visszatérése Egyiptomból jan.7.

Jézus megkeresztelése (Vízkereszt utáni vasárnap)

ÉVKÖZI IDŐ

Évközi 2-8. vasárnap

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

NAGYBÖJT

Hamvazószerda

Nagyböjt 1-5. vasárnapja

Virágvasárnap (Nagyböjt 6. vasárnapja)

NAGYHÉT

Húsvéti Szent Háromnap

Nagycsütörtök

Nagypéntek

Húsvéti vigilia és Húsvétvasárnap

HÚSVÉTI IDŐ

Húsvét nyolcada

Fehérvasárnap (Húsvét 2. vasárnapja)

Húsvét 3-6. vasárnapja

Urunk mennybemenetele(Húsvét 7. vasárnapja)(régen: Áldozócsütörtök!)

Pünkösd

Szentkereszt föltalálásának ünnepe máj. 3.

ÉVKÖZI IDŐ

Évközi 9-33, vagy 34. vasárnap

Úr Krisztus szentséges Vérének ünnepe júl. 1.

Szentháromság vasárnapja

Úrnapja (Évközi 11. vasárnap)Krisztus Szent Teste és Vére

Jézus Szent Szíve ünnepe (Úrnapja utáni péntek)

Urunk színeváltozása , aug. 6.

Szentkereszt felmagasztalása ünnepe; szept. 14

Mindenszentek , nov. 1.

Halottak napja , nov. 2.

Krisztuskirály ünnepe (Évközi utolsó vasárnap)

A SZENTEK ÜNNEPEI (CYCLUS SANCTORALIS)

MÁRIA ÜNNEPEI

Szűz Mária, Isten anyja, jan.1.

Szűz Mária eljegyzésének ünnepe, jan.23.

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) febr.2.

A lourdes-i boldogságos Szűz Mária febr.11.

Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony), márc. 25.

Szűz Mária, a keresztények segítsége máj. 24.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) júl. 2.

Kármel-hegyi Boldogasszony, júl. 16.

Havas Boldogasszony (Szűz Mária római főtemplomának felszentelése), aug. 5.

Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) aug. 15.

Boldogságos Szűz Mária Királynő , (Szűz Mária Szíve) aug. 22.

Szűz Mária születése (Kisasszony, Kisboldogasszony) ünnepe; szept. 8.

Szűz Mária neve emléknapja; szept. 12.

Fájdalmas Szűzanya emléknapja; szept. 15.

Fogolykiváltó Szűz Mária, szept. 24.

Boldogságos Szűz Mária anyasága okt. 11.

Rózsafüzér Királynője okt. 7.

Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária, okt. 8.

Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban, nov. 21.

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása dec.8.

A lorettói ház átvitelének ünnepe, (1291-1294) dec.10.

ANGYALOK ÜNNEPEI

Gábor főangyal emlékezete júl. 13.

Őrzőangyalok, Szent okt. 2.

SZENTEK ÜNNEPEI

Névtelen Római vértanúk, jan.2.

Efezusi negyvenkét vértanú, jan.12.

Szent Péter apostol székfoglalása jan.18. febr.22.

Szent Pál fordulása, megtérése, jan.25.

26 japán vértanú febr.5.

A szervita rend hét szent alapítója febr.17.

Alexandriai névtelen betegápoló szentek febr.28.

Negyven szebasztei vértanú, márc. 10.

Két névtelen szerzetes vértanú, márc. 14.

A jobb lator, márc. 25.

Afrikai vértanúk, ápr. 5.

Névtelen Római vértanúk, ápr. 10

Lyoni Szent vértanúk jún. 2.

Tizenkét apostol emlékezete, jún. 30.

Római egyház első szent vértanúi jún. 30.

Gorkumi-vértanúk, Szent júl. 9.

Scili vértanúk, júl. 13. júl. 17.

Apostolok oszlása júl. 15.

Hét nemes ifjú, júl. 27.

Vasas Szent Péter bilincsei, aug. 1.

Porciunkulai búcsú, aug. 2.

Szent István első vértanú megtalálása aug. 2. aug. 3.

Effezusi hét ifjú vértanú, aug. 4.

Massa candida, Fehér csapat, aug. 24.

Kétszázöt jappán vértanú szept. 12.

Assisi Ferenc stigmatizálásának ünnepe, szept. 17.

Mindenszentek , nov. 1.

Halottak napja , nov. 2.

Négy megkoronázott vértanú, nov. 8.

Megkoronázott vértanú, négy nov. 8.

Magyar szentek , nov. 13.

Szent Ignác püspök és vértanú ereklyéinek átvitele dec.17.

TEMPLOM ÜNNEPEK

Debrecen-Nyiregyháza: A Székesegyház felszentelése - FŐÜNNEP jún. 5.

Eger: A Bazilika-Főszékesegyház felszentelése máj. 7.

Esztergom-Budapest: a bazilika-főszékesegyház felszentelése, aug. 31.

Havas Boldogasszony (Szűz Mária római főtemplomának felszentelése), aug. 5.

Kalocsa-Kecskemét: a főszékesegyház felszentelése - Ünnep, aug. 25.

Kaposvár: a székesegyház felszentelése - Ünnep aug. 17.

Lateráni-bazilika felszentelése, nov. 9.

Pécs: A Bazilika-Székesegyház felszentelése - FŐÜNNEP, jún. 22.

Székesfehérvári bazilika-székesegyház felszentelése, nov. 25.

Szent István király ereklyéinek átvitele máj. 30.

Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése, nov. 18.

Szombathely: A székesegyház felszentelése - ÜNNEP, jún. 14.

Szombathely: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele - Emléknap, jún. 16.

Vác: a székesegyház felszentelése - Ünnep, aug. 18.