URUNK MENNYBEMENETELE

URUNK MENNYBEMENETELE

Húsvét utáni 7. vasárnapon ünnepeljük, hogy Krisztus Húsvét után negyven nappal mennybe ment. Ekkor ér véget a húsvéti idő. Régen az ünnep neve Áldozócsütörtök volt. (1918-ig Áldozócsütörtökön zárult a húsvéti szentáldozás ideje. Jelenleg Pünkösd vasárnapján az esti szentmiséig tart a húsvéti idő.)

Az ünnepet a 4. századtól már ünnepelték, Szent Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. Az Úr utolsó rendelkezéseit, a Vígasztaló megigérését és a menybemenetelt beszéli el a liturgia. Az eseményeket az ApCsel 1, 3 és ApCsel 1, 9-11 leírásában találjuk.

Olvasmányok: ApCsel 1, 1-11; Ef 1, 17-23 vagy Zsid 9, 24-28. 10, 19-23; Lk 24, 46-53 vagy Mk 16, 15-20

SzVU énekek Áldozócsütörtökre: 93 94 95 96