HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP

HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE)

“Krisztus keresztre feszítésének, sírbatételének és feltámadásának három napja”, vagyis az az időszak, amikor a megváltás legnagyobb titkait ünnepeljük a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétől a húsvétvasárnapi esti dicséretig tartó három nap. Ez az egész egyházi év tetőpontja.

Nagycsütörtök ünnepi liturgiájának a középpontjában az eukarisztia és a papság alapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa áll.

Nagypénteken az Úr szenvedését és kereszthalálát ünnepli az Egyház.

Nagyszombaton az Egyház az Úr sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

A legrégebbi hagyományok szerint a húsvéti vigília “az Úrért átvirrasztott éjszaka” (Kiv 12, 42).”A húsvéti vigília az Úr második eljövetel-várásának is ünneplése.”

Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a Húsvét ünnepe is az egyházi évben

Irodalom: LL98;D54

Nagyheti SzVU énekek: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86