NAGYPÉNTEK

NAGYPÉNTEK a Szent Háromnap második napja. Az Úr szenvedésének ünneplése van ezen a napon, mise nincs. Az oltár teljesen puszta: kereszt, terítők és gyertyatartók nélkül. A liturgikus szín a piros: Jézus vértanúhalálára emlékezünk. Az ünneplést délután (lehetőleg három órakor) tartjuk.

Az istentisztelet igeliturgiából, a Szent Kereszt előtti hódolatból és az áldozási szertartásból áll. Az igeliturgiában a Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet olvassák. A kereszthódolat szertartását igen régen, már az ősegyház idejében Jeruzsálemben kezdték végezni. A hódolat után a kereszt gyertyákkal körülvéve az oltárhoz kerül. Az áldozási szertartás az Úr imádságának elmondásával, békeszertartás nélkül következik. Áldozás után az Oltáriszentséget az őrzési helyére visszavíve elzárják. A szertartás zárókönyörgéssel ér véget.

Szokás ezen a napon keresztúti ájtatosságot tartani, és Szentsírt emelve az előtt imádkozni. A Szentsírra nem tesszük ki az Oltáriszentséget a szentségmutatóban. Ezen a napon szigorú böjt van, hústól való megtartóztatással.

Olvasmányok: Iz 52, 13- 53, 12; Zsid 4, 14-16. 5, 7-9; Jn 18, 1-19.42

Nagyheti SzVU énekek: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86