NAGYSZOMBAT

NAGYSZOMBAT a Szent Háromnap utolsó napja, amikor az Egyház az Úr sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik

Mise ezen a napon nincs. Az esetleg éjfél előtt végzett vigíliai mise már húsvéti mise. Az oltár pusztán áll, és csupán a haldoklóknak nyújtja az egyház a szentáldozást Útravalóként. A gyónás és a betegek szentsége kivételével más szentséget ezen a napon nem szolgáltat ki az egyház. Az ezzel a nappal esetleg összekötött szokásokat, a feltámadási körmenetet is, éjszakára, vagy húsvét napjára helyezzük át.

Olvasmányok: Ter 1, 1-2. 2; Ter 22, 1-18; Kiv 14, 15- 15, 1; Iz 54, 5-14; Iz 55, 1-11; Bár 3, 9-15.32- 4, 4; Ez 36, 16-28

Róm 6, 3-11; Mk 16, 1-7 (B-év); Lk 24, 1-12 (C-év)

Nagyheti SzVU énekek: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Húsvéti SzVU énekek: 87 88 89 90 91 92