Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Levél az Olvasókhoz

Búcsú, köszönet, jókívánság

A mellékelt levél mindent megmagyaráz: tanári feladataim megváltozása miatt lemondtam az Új Emberben betöltött posztomról, s ezt most, a püspöki konferencia döntése hatályba lépésének küszöbén hozzuk nyilvánosságra. Engedtessék meg röviden beszámolnom erről a három, számomra ajándéknak minősíthető évről, amelyet a magyar egyház joggal kommunikációs zászlóshajójának tekintett lapjánál eltölthettem.


A búcsúzó és a beköszönő főszerkesztő: Tarjányi Zoltán és Papp Tamás

Az első pillanattól fogva látszott, hogy programomat (a nagy múltú hetilap hagyományain építkezve életképesebb kiadvánnyal szolgálni a magyar egyházat) csak akkor lehet véghezvinni, ha egyszerre két fronton küzdünk a megújulásért. Az első régi igazságot takar: ahhoz, hogy racionálisabb és takarékosabb rendszert tudjunk kialakítani, beruházni szükséges. Ezért szinte mindent átalakítottunk munkatársaimmal (akik között Antalóczy Béla gazdasági igazgatót név szerint is illő megemlíteni), s talán ezt Olvasóink is tapasztalják, ha valamilyen ügyben hozzánk fordulnak. Az apróhirdetéstől kezdve az előfizetők számon tartásán át a könyvelésig mindent számítógépre tettünk, nem beszélve az "újságcsináláshoz" szükséges gépekről és tördelőprogramokról. Így jött létre egy áttekinthető, és valóban kevesebb hibával működő gépi háttér. Köszönet mindenkinek, aki odaadással részt vett ennek a kialakításában.


Ám eközben hétről hétre iparkodtunk lépéseket tenni a tartalmi megújulás felé. Bizonyos, hogy sok javítani való van még újságunkon, de ha valakinek kezébe kerül egy-egy 1999 előtti példány, azonnal látja a különbséget. Alapelvem volt kezdettől fogva, hogy egy lapnak kiszámíthatónak kell lennie (tehát aki hétről hétre olvassa, előre tudja, hogy bizalmat szavazhat a mértékadó igazságoknak és a mértéktartó hangvételnek), ám aki csak véletlenszerűen veszi kézbe, annak is látnia kell, mik a hangsúlyai a kiadványnak. Arra törekedtünk, hogy ezen prioritások rajzolódjanak ki az alkalmi érdeklődő lelki szeme előtt: világegyház, pápahűség, a Biblia és a liturgia fontossága, a keresztény szellemiségű kultúra ápolása, ökumenikus gondolkodás, a család és az ifjúság lelki-szellemi munícióval való ellátása, közkinccsé tenni a helyi plébániai, szerzetesi és lelkiségi közösségek krisztusi értékeket megélő tapasztalatait, folyton szinten tartani a nemzeti értékeket és a határon kívüli magyarság ügyét, stb. Mindez első ránézésre kiolvasható lapunkból még akkor is, ha egyes elemei néha csak gesztus-szinten valósulnak meg. Az Új Ember küldetése tehát az, hogy támpontot próbál adni a tájékozódásban, s tápláló erőként akar jelen lenni a keresztény tanúságtételben. Köszönet minden munkatársamnak, hogy alaposan kivették részüket a munkából.

De a legőszintébben köszönetet mondok az Olvasóknak is. Számtalan levél és telefon hívta föl figyelmünket egy-egy helyi rendezvényre, avagy hibánkra, pontatlanságunkra. Ám ezek többsége is át volt itatva szeretetteljes aggódással: még amikor vitatkoztak cikkeinkkel, akkor is kitapintható volt az újság iránti különleges szeretet. Bevallom, nem gondoltam volna, hogy ennyien és ilyen hőfokon ragaszkodnak az Új Emberhez. Hogy ily sokan adakoznak felhívásainkra, hogy ennyire magukénak érzik a szerkesztők által képviselt értékvilágot. Hogy rendezvényeinkre (estek és könyvbemutatók vidéken és a fővárosban) ilyen sok érdeklődő jön el. Igen: sok-sok köszönet mindezért minden Olvasónak.

Azt kívánom utódomnak, hogy sok hasonló tapasztalatban legyen része. Ő nem más, mint Papp Tamás, aki éppen tíz éve vezeti a Magyar Rádió Katolikus félóra című műsorát (tehát eleve médiaszakember), s ezért szinte minden Új Ember-olvasó személyes ismerőse. Kinevezése azért is külön öröm számomra, mert együtt töltöttünk éveket Strasbourgban speciális teológiai tanulmányok okán, így jól ismervén őt, teljes biztonsággal állíthatom, hogy méltó lesz Olvasóink bizalmára. Mit kívánok neki? Azt, hogy amint én átvettem Elizeusként Illés próféta palástját Rónay Lászlótól, ő is folytassa a nagy múltú hetilap által a prófétálást. A prófétálás elsősorban nem jövendőmondást jelent, hanem az Istentől jövő igazság befogadását és teljes élettel való szolgálatát. Szolgálja hát az új főszerkesztő lapjával a tisztánlátást, az evangéliumi igazság mérhetetlen gazdagságát. Maradjon az Új Ember pap-, hitoktató- és családbarát, mert ez az újság létének alapja. De legyen még hitelesebb és még színvonalasabb, s töltse be még teljesebben alapvető küldetését: egyszerre legyen a magyar egyház tükre és megújulásának kovásza. Hogy minden Olvasója a maga sajátos élethelyzetében megerősödhessék a krisztusi hatékony igazság-kimondásban és igazság-megélésben. Azaz a prófétálásban. Így legyen. Amen.

Tarjányi Zoltán

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu