Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Az Olvasó írja

Karitászmunka

Az Új Ember hetilap megjelenését mindig érdeklődve várom.

Cikkeik nemcsak tanulságosak, ismeretterjesztők, hanem lelkiismeret-ébresztők, és útmutatást adnak az élet továbbviteléhez.

Nagyon helyesnek tartom lapjuk november 18-ai, a karitásszal kapcsolatos írásukat, mely felrázza és tevékenységre buzdítja a segíteni akarók figyelmét a jótékonyság különböző formáira. Ugyancsak itt olvasom, hogy "Tízéves a karitász Magyarországon". Talán így pontosabb lett volna: Budapesten tíz éve éledt újjá a karitászmozgalom. (Az újjáalakításban annak idején magam is részt vettem.)

Szeretném közölni, a karitász Sopronban már régóta működik - a Katolikus Konvent alosztályaként. Ezen tevékenységet a "megszállás" idején sem szüntette meg, csak nem verte nagydobra jótékonyságát. A hetvenes évek közepén vettem át vezetését az Orsolya-rend egyik tagjától. Nagyon szép, szociális tevékenység volt e munka. Az egész városból jöhettek hozzánk, tekintet nélkül vallásra vagy világnézetre. Voltak nyilvántartott gondozottjaink, akiket nemcsak ruhafélével, hanem - rászorultságuk szerint - pénzadományokkal is elláttunk. Pénzforrásunk kizárólag a város plébániáin a havi karitászvasárnapon begyűjtött összeg volt.

Több ízben kispapokat ruhafélével láttunk el idehaza - és Erdélyben is. Fiatal házasoknak bútorral, idős embereknek hivatalos ügyeik intézésével is segítettünk. Mellényeket, ablakvédőket varrtunk délutánonként a rászorulóknak. Ebbe a munkába szívesen bekapcsolódtak az egyedülállók is, hisz ilyenkor társaságban voltak, beszélgethettek. Karácsonykor ünnepséget rendeztünk, melyen a gondozottak gyermekei adták elő kedves pásztorjátékukat. Ilyenkor mindenki nagyobb pénzadományt és új ágynemű-garnitúrát kapott.

Ennyit kívántam leírni arról a sokoldalú tevékenységről, amelyben Isten segítségével több éven át én is részt vehettem.

Cs. A., Solymár

Köszönet

2001 utolsó heteiben hálásan mondok köszönetet nagylelkűségükért, azért, hogy kitűnő lapjukat térítésmentesen juttatták el hozzám, nehéz körülményeimet tekintetbe véve. A napi többszöri imádságos viszonzás segítse mindnyájukat magasztos vállalkozásuk folytatásában, a lelkek erősítésében!

Az év, ha lehet, még mélyebbre juttatott anyagiak tekintetében: a háromszáz lelkes lakosság létszáma tovább apadt. A közkiadások valóban lélegzetelállítóan megnőttek, a katolikusok luxusként mellőzik támogatásunkat: a spórolást rajtunk kezdik és végzik. 80 évemmel így a legalacsonyabb állami nyugdíjamból élek, megosztva azt gyógyíthatatlan beteg gondozómmal. Rettenetes teher a püspöki parancsra bevezettetett telefon díja, a szemérmetlenül magas áram- és gázdíjak. Rokkantkocsim benzinszámláját mindenestül én fizetem, bottal közlekedem, kocsi nélkül kimozdulni sem tudnék.

Bízom abban, hogy nagylelkűségük ezután is lehetővé teszi szeretett lapjuk díjtalan megküldését, a lelki éhenhalás elhárításaként.

Szívből kívánok kedves mindannyiójuknak áldott szent karácsonyt, békés, termékeny új esztendőt. Égi világosságot, amit minden soruk továbbsugároz, Isten áldását vetésükre, tele mennyei csűröket! Amikor majd elérik az én koromat, találjanak olyan irgalmas keresztényeket, akik szeretettel, gyengédséggel pótolják fogyatkozó erőiket, miként önök az enyémet!

A két Szent Szívbe ajánlja mindnyájukat, családjukkal együtt, hálás tisztelőjük:

Gyimesi Vilmos plébános, Szentdénes

Sárospatak, nem Sátoraljaújhely...

Nagy örömmel olvastam az október 28-i számban a Magyarország virága című könyvről, illetve a szentek tiszteletéről és követésükről. Tetszett a gondolatmenete, hiszen mint fiatalokkal is foglalkozó lelkipásztor, magam is érzem hiányát a szentek tiszteletének és követésének.

Örömömbe azonban egy kis keserűség is került, mert a cikk pontatlanságot is tartalmaz. Számomra kedves és szívemhez közeli Sátoraljaújhely városa is, hiszen két csodálatos évet szolgálhattam ott, de le kell írnom, hogy Szent Erzsébet nem ott született, s nem ott alakult meg a Szent Erzsébet Történeti Társaság, hanem Sárospatakon. (Talán nem szerénytelenség megemlítenem, hogy e város plébánosa vagyok 2000 augusztusától, s ez időtől a Szent Erzsébet Történeti Társaság tagja is.)

Deli Lajos plébános, Sárospatak

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu