Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Seregély István egri érsek

A karácsony fénye

Azt mondják, a gyerek örül a karácsonynak. Így lehet, hogy bennem megmaradt a gyermekség valami vonása, mert én ma is örülök, amikor adventben érlelődve, elérkezik - fenyőfák illatával, apró fényeivel, régi eseményre emlékeztetve - Jézus Krisztus születésének ünnepe. Szívesen értek egyet a karácsonyi énekkel: "Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt, megszületett Jézus a beteg világnak!" Gondolom, hogy megalapozott az örömöm.


Sinkó Veronika rajza

Ez a karácsonyi vigasság annyit jelent, hogy hiába nehezedik rám is korunk megannyi sötét nyomorúsága, nem oltja ki bennem a karácsony fényét.

Tudom, hogy itt van az ötmilliárdot számláló harmadik világ szegényeinek, éhezőinek mindeneket fenyegető gondja. Napjainkat beárnyékolja a valós és lehetséges háborúk és orvtámadások veszedelme. Bekötött szemmel veszi tudomásul az életet pusztító és a családokat szétszóró, így a jövőtől majd minket is megfosztó erkölcsi relativizmus átkát a fejlett világ. Én mégis - mint bátorító forráshoz - ragaszkodom a karácsony öröméhez.

Először azért, mert időben és történelemben valóra vált az "Emmanuel" ígérete. Izaiás könyvének ilyenkor szívesen idézett jövendölése a szűzről - akinek fia születik és neve Emmanuel lesz, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten - a hívő embernek biztonságot ad az emberileg bizonytalan világban.

Elég hozzá az egyszerű istenismeret. Világos lesz előttünk, hogy a végtelen és jó Isten terveit, gondviselésének rendjét teremtmény meg nem hiúsíthatja - sem a sátán, sem az ember. Isten megállíthatatlanul beteljesülő világának részese viszont az lesz, aki elfogadja Jézus Krisztusban az ő földrejöttét, és nyomába szegődik a mienkhez hasonló földi útján. Ő itt, a földön Mária szülöttjeként hozzánk jött, hogy velünk legyen, hogy mi is együtt legyünk vele, részeseként a beteljesedésnek.

Keresem is ezért karácsonykor Isten közelségét. Könynyen megtalálom, amikor a jászol elé állok. Immár nem elvont, megközelíthetetlen örök valóság elé borulok, hanem a hozzánk hasonlóvá lett Isten Fiához emelem a szívemet. Arra tanít, hogy lám, érdemes embernek lenni - ha Istennek "megérte" emberré lenni. Ezért imám nem lehet más, mint hogy hozzá hasonlóan akarom vállalni a saját életemet.

Megtehetem zarándokutam minden napján. Fényes napokon, amikor láthatóan szép a világ és jók az emberek. Megtehetem, amikor beborul az ég és kiállhatatlannak tűnik a földi lét. Karácsony Szülötte is ezt vállalta, és - mint aki eddig a nyomában járva próbáltam élni - örülök karácsonykor az Istennel eddig megtett útnak.

Egy mindent igénylő kor önző világában élünk, ahol semmi sem jó, amink van, és minden kellene, ami nincsen. Sajnos minden sohasem lesz a mienk. Még akkor sem lesz, ha a reklámok mesés gazdagságukat erősen ajánlják korunk földre szegett szemű emberének.

Jó ilyenkor a karácsony szerény szegénysége. Megtanít örülni annak, ami van. Amink van, elég volt eddig életünkhöz, és számíthatunk rá, hogy ezután is meglesz, ami szükséges. Az Új Emberből tanultam meg hozzá a karácsonyi Jézushoz intézhető imádságot: "Szegénységtől, Uram, óvjál meg engemet! A gazdagságot éppúgy kergesd messze el! Inkább add meg nekem, téged kérlelőnek, hogy egyszerűségben és szerényen éljek, és célba érésem majd boldog legyen!" (Alexandriai Szent Kelemen)

Azt is látnom kell, hogy Betlehem Szülötte vállalt minden embert. Augustus császárnak engedelmeskedett, Heródes elől elmenekült, a pásztorokat magához hívta, a napkeleti bölcsekben minden néphez intézte Evangéliumát.

Mi befejeztünk egy viharos századot. Láttuk, hogy a nagyhatalmak a maguk érdekében hogyan bánnak el a kis népekkel. Két vesztes világháborút, két jóvátételt megfizető, gyarmati sorban évtizedeket eltöltő nemzedékek tagjai vagy utódai vagyunk. Ezután is ki leszünk téve a multinacionális gazdasági és politikai erőknek. Úgy tűnik, hogy még a kifosztottságból feltörekvő Közép-Európát sem akarják maguk mellett egy fedél alatt látni, noha nekünk nincs más választásunk. Csak a karácsonykor "Velünk az Isten", csak Jézus Krisztus kicsinyek mellé álló életszemlélete és követése segít úgy megjárni emberi, keresztény és magyar zarándokutunkat, hogy visszanézve ne tartsuk hiábavalónak az övéhez hasonló földre érkezésünket.

Ha mindez nem így lenne, ugyan ki őrizné meg az otthonából elűzött házaspár betlehemi istállóban világra jött gyermekének emlékét? Csak azért őrizzük és ünnepeljük, mert az angyalok valóban nagy, és ma is érvényes örömet hirdettek a pásztoroknak, melyben része lett az egész népnek. "Megszületett az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel, mondták, gyermeket találtok pólyába takarva, jászolba fektetve." Általa hallottuk és ma is énekeljük, hogy belőle származik Istennek dicsőség a magasságban, és békesség a földön a jóra törekvő embereknek.

Maradok tehát mindenkinek örvendező szent karácsonyt kívánó vándora a viszontagságos világnak.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu