Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Életfa és fenyőág

A mai gyermekek - sok helyen a felnőttek - számára is mesének tetszik, hogy az 1800-as évek elején életfát díszítettek szentestén az édesanyák. Ez a szokás a szegedi tájon, Bácstopolyán még az 1900-as évek elején sem volt ritka a szegény családoknál. Onnan valót kettőt is őriz a szegedi múzeum. Az egyik Bálint Sándor hagyatékában van, a másikat Zöldy Pál egykori néprajz- és nyelvjáráskutató adományozta a parlamentnek.


Az életfa glédicsfaág, más nevén koronafaág. Két ágat külön-külön úgy hajlítottak ovális alakúra, hogy miután az ily módon négylábúvá lett alkotás "lábait" egybekötötték, asztalra helyezték és földíszítették. Jókora hosszú töviseire piros almát, aszalt szilvát és almát (eme utóbbi neve bagolytüdő) szurkáltak, a tehetősebbek szentjánoskenyeret is.

Az életfaállításra szentestén került sor. Lévén karácsony böjtje, hús és zsíros étel nem került sehol asztalra. A gazdasszony minden kosztot - olajban sült halat, törött paszulyt, savanyú káposztát, kenyeret, mézet és fokhagymát - keze közelébe helyezett el, hogy vacsora közben - másutt ebéd közben - ne kelljen fölkelnie. Ha mégis megtette, tavasszal nem ült a tojásokon nyugodtan a kotlósa. Ha meg az ember kelt föl, minden tojásból kakas kelt ki.

A vacsorát mézbe mártott fokhagymával kezdték, majd következtek a bűvös kosztok. Az étkezés hófehér karácsonyi abrosszal leterített asztalnál történt, amelyről az utolsó morzsaszemet is összegyűjtötték és acskóba akasztották a padlás egyik szarufájára. Ha évközben a ló megtaknyosodott, vödörben kis tüzet gyújtottak, rá karácsonyi morzsát szórtak, aminek füstje "mögindította a csúnyaságokat". Mások a kertben hintették szét a karácsonyi morzsát a bő termés reményében.

Az asztal alá a gazda készítette el a Jézus jászlát (ágyát). Kosárba tett szénát, csuhénál összekötött csöves kukoricát, kisbaltát, lóhám istrángot, néhány fej fokhagymát és a maga zsíros köznapi kalapját. Ezeknek a tárgyaknak fontos kultikus szerepük volt egész évben.

Éjféli miséig a karácsonyi asztalon lévő, élő és aszalt gyümölcsökkel díszített életfa körül töltötte idejét a család.

Az asszonyok és a gyerekek törték a diót, az emberek meg arra kártyáztak, miközben "csömögéltük a dióbélt".

Az éjféli misére csak a legidősebbek és a pólyások nem jutottak el. Az édesanya, mintha valamit elfelejtett volna, visszaszaladt és gyorsan odarakta az életfa alá az ajándékokat.

Az éjféli miséről hazatérő gazda kezében égő gyertyával ment az istállóba, ól elé, hogy ott is legyen szentestei égi fény.

A lány egy másik gyertyával kiállt a kiskapuba, és várta, merről jön egy férfiember. A hagyomány szerint arról valósi lesz a kérője. A szobában körbeállták az életfát, és ittak abból a pohárból, amelyben ott volt az egészséget jelképező piros alma.

Főként a gyerekek örvendeztek, ha az életfa alatt azt a játékot és ruhácskát, lábbelit találták, amit korábban levélben kértek a kis Jézuskától. Az idősek öröme volt a gyerekek boldogsága.

A fenyőágdíszítés más kellékekkel járt együtt. Selyempapírba csomagolt, negyedelt kockacukrok és otthon sült csillag- és angyalkadíszek, cserépcsengettyű, színes papírlánc függött mindről, nem egy helyen kis gyertyák égtek rajta, és az asztalról nem hiányzott a lucabúza, amit színes szalaggal kötöttek át. Hangulatemelés gyanánt gipszből és vattából készült karácsonyi báránykák "legelésztek a lucabúza közeliben".

Akár az életfa, akár a fenyőfa, a maguk idejét idéző sajátos díszeikkel jelentették a Messiás-várás csodálatos idejét családokban, templomokban, embereket és gyermekeket állandó vagy alkalomszerű időkig befogadó házakban, intézményekben, mely utóbbiakban éppúgy jelen van a kis Jézus, mint a családi fészkekben. Ezt a fészekmeleget kell őriznünk nemzedékről nemzedékre örökített szeretettel.

Ifj. Lele József

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu