Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Elmer István

A negyedik király

A hideg levegőben vastag toronyban áll a füst a város fölött.

- Mit keres itt ez a gazember? - kérdi tőlem a szakállas férfi. - Hitetlen.

Odabenn folyik az előadás: Jézus Krisztus születésére emlékeznek dagadó nagy szavakkal.

- Nem ismerem a hitét, de lelkében láttam a fényt.

- Akkor is a mágikus vallások hirdetője...

- De nem rossz ember.

- Ez mindenkiről elmondható.

- Ember.

- Közhely.

- Ha ezt mondja, ezzel azt is állítja: legalább annyira, mint a krisztusi szeretet.

A férfi megrökönyödve néz rám.

- Hitetlenség.

- Vak vagyok.

- Miket beszél?

- Világtalan vagyok. Kétezer esztendeje elvesztettem a látásomat.

- Ugyan már, ne szédítsen!

- Pedig így volt... kétezer éve a nagy fényesség...

- Az ember nem él kétezer évig. Maga talán beteg?

- Igen, a szemem. Megpillantottam a fényességet, szép volt, íve volt, mint egy dallamnak, és a fehérségre emlékszem... fölnéztem az égre, s minden király elindult a csillag nyomába. Ott volt Gáspár, Menyhért és Boldizsár...

- És maga?

- Annyira vágytam a fényességre, annyira az égre emeltem a tekintetemet, hogy a csillag ....

- Csak nem azt akarja mondani?

- De igen. A súlya szemembe hullott és megvakított. Azóta bolyongok így, vakon, szívemen egy csomóval.

- Talán részeg?

- Azt mondta arra az emberre: hitetlen. Nem gondolja, hogy a maga hite fakó?

- Tudja, ki vagyok én?!

- Mezítelenül minden ember egyforma... S még valamit: hitében ne legyen gőgös.

- Dobják ki ezt az embert, megzavarja az előadást!

Az utcán fekszem, a frissen esett hóban. A járókelők megállnak: nézzék, koronája van! Egyikük közelebbről megvizsgálja, meg is érinti:

Valódi arany - benne a nemesfém jele.

Ugyan, egyszerű üzleti fogás. Reklám.

Mi elő nem fordul manapság! - csóválják többen a fejüket. - Hamisítatlan karácsonyi hangulat.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu