Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

"Hiteles liturgiát" (3)

Liturgikus műfajok

A fordításokról szóló új római instrukció egyenként tárgyalja az evangélium, más bibliai olvasmányok, a zsoltárok, az orációk, a rubrikák fordításának eltérő feltételeit és követelményeit.

Addig, amíg az elmúlt harminc év során legfőbb célnak az látszott, hogy "mondjunk valami szépet a mai embernek a mai ember nyelvén", s kevésbé törekedtünk arra, hogy azt mondjuk, amit a "hiteles liturgia" mond, ezek a különbségek elhanyagolhatónak tűntek. Nagyjából ugyanazon eszközökkel, ugyanazon nyelvtannal, ritmussal, szókészlettel, stílusban fordították a kánont, az Exsultetet, az olvasmányközi zsoltárt, az evangéliumot, stb.

Az instrukció gondosan ügyel arra, hogy ezeknek a szövegfajtáknak eltérőek a sajátságai, s ha "meg akarjuk őrizni a római liturgia identitását" (amit Róma fogalmaz!), ha pontosan és hűségesen akarjuk közvetíteni ezt a liturgiát, akkor tekintettel kell lennünk a műfajok különbségére, mert a műfajok váltakozása is fontos része a római liturgia identitásának.

És nemcsak stílusról van itt szó. Ezeknek a nyelvtani, szókészleti, ritmikai különbségeknek rendszerint tartalmi jelentősége van. Mást és mást akar közölni, másra akar emlékeztetni egy antifóna, mint egy oráció, másra egy zsoltár, mint egy patrisztikus szöveg. A liturgia úgy jön létre, hogy ezek egymást kiegészítik. Lélektani hatása is van ennek a különbségnek. Az embert "megfogja" egy szövegtípus, egy műfaj hangulata, stílusa, és éberebbé teszi a tartalomra, amikor ez megváltozik.

A műfajoknak sokféle liturgikus jelentőségéből most egyet emelek ki. Másféle szöveget kívánhat egy szöveg attól is függően, hogy kinek és hogyan kell azt előadnia. Az oráció stílusa csak az egyszemélyes recitatív előadásban érvényesül. S ez különbözik például a nép által énekelt himnusz vagy zsoltár stílusától. Az olvasmányok, evangéliumok egy nagy térben hangzanak el a lektor szájából, s befogadásukhoz egy bizonyos lassúság kelletik. Így lényegesen különböznie kell egy evangélium-szövegnek mondjuk egy novella alkatától, mely utóbbit szemmel, némán, egyedül olvassuk otthon a karosszékben ülve.

Ezért sem igaz, hogy a fordítás normája az: hogyan beszél a mai ember. Mert a mai ember is másképpen beszél másféle szituációban. A liturgikus műfajok: liturgikus szituációk. Mindegyiknek megvan a hozzá illő, neki megfelelő stílusa, előadásmódja.

A következő néhány cikkben egy-egy ilyen műfajról szeretnénk szólni.

Dobszay László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu