Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Karácsonyaim

Gyerekkoromban karácsony előtt gyakran belázasodtam, annyira izgultam: mit is hoz nekem a Kisjézus. Pár év után szüleim már tudták, nem nagy a baj, s a láz ellenére nővéremmel együtt elvittek dédnagymamámhoz, hogy nyugodtan készülhessenek a Szentestére. Édesapám jött mindig értünk, s vitt haza, ahol a család többi tagja is összegyűlt. Nagymamámmal szobánk ablakánál figyeltem, hogyan gyúlnak fel a lámpák más lakások karácsonyfáin, s lestem, látunk-e angyalkát az ablakokon berepülni. Évtizedek távolából is állítom, láttam...


Utóbb már tudtam, szülői segédlettel érkezik a karácsonyfa és a sok-sok ajándék. Majd elérkezett az idő, amikor én lettem az angyal-segítő: megnősültem, gyerekeim születtek, családfőként vittem a gyerekeket a nagymamához, állítottam, díszítettem a karácsonyfát a feleségemmel, aki emellett az ünnepi vacsorát is megfőzte.

Rómába költözve megtartottuk szokásainkat, csak a rokonság hiányzik az ünneplésről. Az első évben még a nagykövetség egyik egyedülálló alkalmazottja sétált gyerekeinkkel, míg mi otthon tüsténkedtünk, aztán gyerekeink eljutottak abba a korba, amikor már otthon, szobájukban izgultak, míg mi díszítettük a fát és csomagoltuk az ajándékokat.

Advent idején Rómában nincs igazán karácsonyi hangulat. Az utcák némelyike ugyan fel van díszítve, de korántsem úgy, mint más európai országok fővárosai. Sötétkék az ég, ragyog a nap, s legtöbbször kora őszi melegben sétálhatunk. A helybeliek szokásai is mások. Már hetekkel előbb felállítják a fákat - már aki állít, hiszen itt csak pár éves hagyománya van a karácsonyfának. Betlehemet Szent Ferenc óta készítenek, de a fenyő ritka növény errefelé, Németországból importálják. Abban is különböznek tőlünk, hogy nem 24-én este, hanem 25-én ajándékozzák meg egymást. A gyerekeknek a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékot (tehát nem december 6-án érkezik; Vízkereszt ünnepén, január 6-án pedig a jóságos boszorkány, a Befana ismét ajándékokkal halmozza el az olasz gyerekeket).

Ezért is más nekünk itt a karácsony. Meg azért is, mert néhány család, ez a kis magyar kolónia "összezárva", egymást jó-rossz rokonként ismerve, egy fedél alatt ünnepel. Különbözőek vagyunk. Vannak más vallásúak, s vannak nem hívők is. Épp ezért merem mondani: hitünk hatalmas segítség az együttélésben is. Akik hitetlenek, irgalmatlan erővel próbálnak maradandó nyomot hagyni itt a földön, hiszen meggyőződésük szerint pár év csak az élet, amely nekik megadatott. Nekik nem a Megváltó Jézus született kétezer esztendeje, hanem egy furcsa ideológiát hirdető vallásalapító. Nekik a karácsony az ajándékozásban csúcsosodik ki, amely természetesen a mi ünnepünknek is része, de náluk központi funkció. Mi - szerencsés keresztények - négy héten át készülünk rá, melynek egyik alapvető része a lelkiismeret vizsgálata, a másik emberhez való viszonyunk újraértékelése. Épp ezért látszik, hogy az amúgy nagyon kedves, becsületes nem hívők mennyi sértettséget, tüskét, haragot kénytelenek magukkal cipelni életük, így az adventi időszak során is. Mi tudjuk, maga a szeretet jött el közénk. Nekünk erre (is) figyelnünk kell. Felül kell vizsgálnunk emberi kapcsolatainkat. Mi tudjuk, az ítélet nem a mi dolgunk, hanem Istené. A nem vallásos "kénytelen" maga ítélkezni. Ha haragszik, ha nem tud megbocsátani, mázsás terheket hordoz, amelytől csak nehezen szabadulhat.

Karácsonykor azonban a kinti magyar közösségre is rászáll a béke. Csönd van, készülődünk a Szentestére, aztán meglátogatjuk egymást az ünnepnapokon. Félretesszük sérelmeinket, akár hiszünk a szeretet megtestesülésében, akár nem. Jézus békét hoz mindenkinek, azoknak is, akik nem látják őt, csak a karácsonyt. Kicsit gyermekké válik ilyenkor mindenki, s ha nem is az ablakon lesi a szárnyaló angyalkákat, lelkét eltölti némi boldog nyugalom. Kereszténynek lenni jó, mert nemcsak ezekben a napokban, hanem máskor is találkozhatunk Jézussal, megadatik nekünk az újrakezdés lehetősége, melyre minden évben az Ige megtestesülésének ünnepével figyelmeztet bennünket az Isten.

Bókay László

Róma

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu