Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Dalos László

A fiú meg az apa

Rendhagyó a címben a sorrend, fordítottja a megszokottnak. Mi az ok?

Egy könyv, amelyet kezemben tartok; reprint kiadás a Paulus Hungarus - Kairos Kiadó jóvoltából. Címe: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. Eredetije Debrecenben látott napvilágot 1938-ban. "Nagy Károly grafikai műintézetének nyomása". Írója: Harsányi András, "okl. református lelkész" - így jegyzi a rövid előszót. Ebben köszönetet mond mindazoknak, akik a csaknem három és félszáz oldalas mű megírásában segítették; utolsó mondata: "Budapest, 1938, a Szentlélek ünnepén".

Az előszót egy teljes "fehér" oldal előzi meg; közepe táján tekintélyes betűkkel egyetlenegy szó: "Édesapámnak".

Disszertáció a könyv, a huszonnégy esztendős református lelkész ezzel szerezte meg doktorátusát a debreceni egyetem filozófiai karán. Harsányi András tárgyilagos hangú történeti művet írt, a magyarországi dominikánusok elismeréssel fogadták, s ma is magukénak vallják, a reprint kiadás erről tanúskodik: "Felelős kiadó a Szent Domonkos rend magyarországi tartományfőnöksége, Pucilowski József vikárius".

Az 1996-ban elhunyt Harsányi András ezzel a doktori disszertációjával igazi ökumenikusnak bizonyult, pedig 1938-ban erről a fogalomról még nem esett olyan sok szó, mint manapság...

Engedtessék meg, hogy személyesebbre fordítsam a szót.

Nyolcadikos gimnazistaként, 1942-ben olvastam az Illyés Gyula szerkesztette Új Magyar Dekameron című novella-antológia második kötetében Harsányi ZsoltKét vonat című kiváló elbeszélését. El voltam ragadtatva az írás szépségétől, emberségétől, szép szomorúságától. Az írót akkoriban sok elmarasztalás érte olvasmányos életrajzi regényei miatt. (Főként olyanok részéről, akik - nem is olvasták azokat a köteteket...)

Illyés Gyula azzal, hogy az antológia második kötetében - Hunyady Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil, Veres Péter és mások írásai mellé beválogatta a Harsányi Zsoltét is - igazi gesztussal, a maga megérdemelt helyére tette a Két vonat novellaíróját. Ez folytatódott egy jó év múlva, amikor a váratlanul elhunyt íróról Illyés Gyula folyóiratában, a Magyar Csillagban Keresztury Dezső írt tanulmánynak beillő nekrológot, hangsúlyozva mindazt, ami az örökre távozott pályatárs munkásságában maradandó érték.

Magam is rájuk hallgattam, Illyés és Keresztury véleményével tartok ma is. Szeretem a rövid prózában jeleskedő Harsányi Zsoltot, Kodály Zoltán daljátékának, a Háry Jánosnak librettistáját; a Rechnitzer halála című, klasszikus versformában írott eposzát; szeretem a műfordítót, Byron Child Haroldjának, Goethe Hermann és Dorottyájának átköltőjét; a bravúros zenei műfordítót, akinek A varázsfuvola, a Don Giovanni, A sevillai borbély magyar szövegét köszönhetjük. És már kisdiák fejjel szerettem nyelvvédő cikkeit; ahogyan például, vissza-visszatérve a tárgyra, állhatatosan igyekezett az olvasókat meggyőzni: a célkitűzés merőben más mint a cél...

Egyszer találkoztam és beszélgethettem vele, nem sokkal halála előtt: tizennyolc éves kezdő színházi riporterként interjúért jártam nála, aki akkor, nehéz esztendőkön át, humanista szeretettel és okossággal igazgatta a Vígszínházat.

Mindez, és a jószerencse ismertette mg fiával, Harsányi Andrással, aki az amerikai magyar reformátusok egyik lelki vezetője volt, majd hamarosan a püspökük lett. Akkor már, a nyolcvanas évek elején, gyakran látogatott haza.

Amikor András bátyám (így szólítottam az első pillanattól) a Fészek Művészklubban először nyújtotta felém kézfogásra a jobbját, a meglepő hasonlóság ragadott meg benne: ugyanazok az arcvonások, ugyanaz a kíváncsi és azonnal megértő mosoly, amilyent több mint negyven évvel azelőtt az édesapján láttam a Vígszínház igazgatói irodájának sűrű cigarettafüstjében.

A fiú persze sokat mesélt az apáról, akinek huszonnégy évesen a történeti munkáját ajánlotta. (Édesapámnak.) Ezt mondta például: "Egész életében rendkívül szorgalmas volt, és igen gyorsan dolgozott. Tollal írt, mártogatós tollal, majd töltőtollal, rendkívül apró betűket vetett papírra. Éjjel szeretett dolgozni; tizenegy órától hajnali négyig-ötig megírt egy nyomtatott ívnyi szöveget, vagyis körülbelül húsz oldalt."

András bátyám bájjal előadott egyik története: Harsányi Zsolt érettségi után, meglepő módon, a kolozsvári egyetem természettudományi fakultására iratkozott be. Persze, inkább újságot írt már akkor is, mintsem az egyetemi anyaggal foglalkozott volna. De - közeledett a vizsgák ideje és kénytelen volt megállapítani, hogy ásványtanból semmit sem tud. Bevágta tehát a kvarcról való fejezetet. Lesz, ami lesz, hátha ezt kérdezik majd?! Másnap a professzor, a vizsgán, eléje tett egy sajátságos kődarabot, hogy: beszélne róla a jelölt úr... Harsányi Zsolt fölemelte, megnézte. "Nem kvarc..." - mondta hangosan, meghajtotta magát, elhagyta a színhelyet és átiratkozott - latin szakra...

Harsányi András és felesége, Margit asszony - Gituska az író mellszobrával ajándékozta meg a Vígszínházat; alapítványt tettek, ennek évi kamatát, a Harsányi Zsolt-díjat 1997-ben, elsőként Benkő Gyula kapta, akit 1939-ben a díj névadója szerződtetett a színházhoz.

A fiú nagyon vágyott arra, hogy az apa szobrának avatásán, a díj első átnyújtásakor jelen lehessen. Ez már nem adatott meg neki: 1996-ban, nyolcvankét évesen követte 1943-ban elhunyt édesapját, aki mindössze ötvenhat évet élt.

András bátyám többször beszélt arról is, hogy egészen ifjú lelkész korában megírta a magyarországi domonkos rend históriáját. Olyan jólesett ezt hallani: református írt katolikusokról! Néhány éve még nem gondolhattam volna, hogy egyszer a kezemben lesz ez a könyv; hogy az ő mondatait olvashatom egy szerzetesrendről, amelynek Julianus barátot köszönhetjük...

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu