Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Vannak boldog házasságok is...

Beszélgetés Horváth Gyulával

"Szeretni és szeretve lenni nagy boldogság! Ebben, ugye egyetérthetünk?" Horváth Gyula, a Wekerle-telepi katolikus közösség megbecsült és szeretett tagja jegyesoktatóként tíz-tizenöt éve rendszerint ezekkel a szavakkal fordul az őt felkereső fiatal párokhoz. Csaknem kétszázötven jegyespárt fogadott már így a derűs hangulatú beszélgetéseken. A többszörös dédnagypapa nem híve a csoportos foglalkozásoknak, szigorúan "édes hármasban" jönnek össze, hiszen minden párnak külön története van.

Hite kibontakoztatásában nyilván nagy szerepet játszott családja. Úgy gondolom, többek közt ennek is köszönheti jókedvét és fiatalos lendületét.


- Felsorolni is lehetetlen azt a sok örömet, amit Isten kegyelméből életem nyolcvankét éve alatt kaptam. A szüleim hitben, szeretettel neveltek.

Nagy tisztelettel emlékezem hittantanáromra, Pezenhoffer Antal atyára, aki nemcsak az iskolai években, hanem egészen haláláig lelkiatyám maradt. A Jóisten nagy családdal ajándékozott meg. Feleségem - aki ötvenkét évig mellettem volt - óvónőnek készült, így nagyszerű érzékkel tudott bánni a gyerekekkel. Az embert próbáló időkben is úgy éltünk, mintha nem volna egyházüldözés. Bár féltünk, mégis beírattuk a gyerekeket hittanra. Nem tudtam lemondani arról, hogy átadjam nekik azt, amit egykor én is megkaptam. Hitük erősödésében közrejátszott az is, hogy látták, milyen megpróbáltatásokon megyünk keresztül.

A teológia mindig érdekelte?

- Fiatalkorom óta rendszeresen jártam lelkigyakorlatokra, többek között a régi, zugligeti Manrézába. 1951-ben tagja lettem a domonkosok harmadrendjének. Amint lehetett, 1979-ben jelentkeztem a Hittudományi Akadémia levelező tagozatára. Soha egyetlen lehetőséget sem hagytam ki, hogy képezzem magam.

Pestújhelyről 1960-ban költöztem a Wekerle-telepre, nagyon szoros kapcsolatba kerültem az itteni közösséggel. Közel harminc évig voltam képviselő-testületi tag.

A plébános atyák hamar észrevették ragaszkodásomat a közösséghez. Tudták, hogy nagy családom van, kezdetben kisegítőként, később rendszeresen is megbíztak a jegyespárok felkészítésével. Az alapképzéseim megvoltak, azon kívül olvasok és tanulok, hogy naprakész legyek teológiai kérdéseiben.

Hogyan vezeti be ezeket a beszélgetéseket?

- Sohasem csoportokban beszélgetek velük, hanem mindig "édes hármasban", hiszen mindegyik pár egyedi eset. A velük való ismerkedéskor mindenekelőtt felhívom a figyelmüket arra, amit úgy is jól tudnak, nevezetesen, hogy szeretni és szeretve lenni nagy boldogság. Tudatosítani igyekszem bennük azt, hogy nincs tökéletes házastárs. Továbbá tanúsítom nekik, hogy ismerek boldog házaspárokat. Próbáljanak meg törekedni a keresztény életre, tanuljanak meg imádkozni, szeressék meg a szentmisét, és mindig maradjanak szoros kapcsolatban a közösséggel. A módszerem egyszerű: nem tanítom őket, hanem tanúságot teszek nekik az életemről.

Mi mindenről beszélnek ezeken az összejöveteleken?

- Tulajdonképpen hittanórát tartok, amelynek keretében megismerkedünk a Szentírással. Az első "házi feladat", hogy olvassák el a Hegyi beszédet. A következő alkalommal pedig megbeszéljük, átelmélkedjük az olvasottakat. A szentmise ismertetése keretében többek között a Credót elemezzük. A legismertebb imádságokat és a tárgyalt témákat rendszerint írásban is megkapják, hogy átnézhessék a hallottakat, és kérdezni tudjanak. Érdeklődésük témáit aztán más párok oktatásánál is fel tudom használni.

Mik a tapasztalatai?

- Ismeretes, hogy az utóbbi időben mennyire "divatba jött" az egyházi esküvő. Sokan csak ilyenkor hallanak először Istenről, Jézusról, az egyházról, az imádságról vagy a plébániai közösségről. Fölkészültségüktől függően foglalkozom velük hosszabb vagy rövidebb ideig. Már az első beszélgetéseknél kiderül, hogy kinél fedezhető fel a hit legkisebb jele is. Igyekszem őket úgy vezetgetni, hogy az esküvő előtt lehetőleg végezzenek életgyónást. Akadtak olyan "felekezet nélküliek", akik jóval az esküvő után kérték a keresztség szentségét.

Nyomon tudja követni azok sorsát, akikkel beszélgetett?

- Többen élő hitű keresztények lettek. Közülük sokan felkeresnek, hogy meghívjanak gyermekeik keresztelőjére. "Semmi régi kerékvágás, Gyula bácsi, új életet kezdtünk az ősi rögön!" - utalnak vissza néha a szavaimra. Külön öröm számomra, amikor azok, akik korábban csak templomi esküvőt terveztek, Isten áldásával végül szentségi házasságot kötnek. Reménykedem, hogy az alázattal, hittel, szeretettel elvetett mag a Lélek ereje által bő termést hoz.

Pallós Tamás

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu