Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Kispap a fekete kontinensről

Az elmúlt év végén nigériai kispap érkezett Magyarországra, hogy hazánkban folytassa teológiai tanulmányait. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston) jelenleg a váci, Borromei Szent Károlyról nevezett szeminárium lakója. Hazájáról, hitéről és itteni tapasztalatairól beszélgettünk.


Milyen a vallási élet szülőhazájában, e nagy nyugat-afrikai országban?

- Nigéria - ahol muzulmánok és keresztények egyaránt élnek - korábban angol gyarmat volt, és csak 1960-ban nyerte vissza függetlenségét. A hivatalos nyelv viszont az angol maradt. Több mint harminc törzs él az országban. Az én törzsem az ibo, amelynek tagjai ma már teljesen keresztények. A yoruba vegyesen keresztény és mohamedán, a hausa törzs tagjai pedig az iszlám követői. A százhuszonhétmilliós lakosság negyven-ötven százalékát képezik a moszlimok. Köztük akadnak olyanok is, akik erőszakos nézeteket vallanak, és feszültséget próbálnak gerjeszteni a különböző vallási csoportok között.

A keresztények többsége katolikus. A XIX. század végén először portugálok érkeztek az országba, és az ő miszsziós tevékenységük eredményeként terjedt el a katolikus vallás.

Mondana néhány szót a családjáról?

- Hívő, katolikus környezetben nőttem fel. Öt testvérem közül három lány, akik időközben már férjhez mentek. A bátyáim még nőtlenek. Az ibo törzsön belül az a szokás, hogy a fiúk csak akkor nősülnek meg, ha már van saját házuk és némi pénzük a családalapításhoz. Az egyik bátyám külkereskedőként dolgozik, és gyakran jön Magyarországra.

Hogyan született meg Önben a papi hivatás gondolata?

- A közösség, amelyhez tartoztam, 1985-ben megkapta első "állandó" plébánosát, aki egy "Mária-csoportot" alakított. Itt a rózsafüzért imádkoztuk, meséltek nekünk Máriáról, Fatimáról, Lourdes-ról és hasonlókról. Itt kaptam az első meghatározó lelki benyomásokat, melyek később a papság felé tereltek. A plébános nagyon jóban volt a szüleimmel, én pedig rendszeresen jártam hozzá beszélgetésekre, hogy felkészüljek az elsőáldozásra. Nagyon szerettem ezeket a hittanórákat. Felnéztem erre a papra, aki nemcsak "egyszerű" embernek tűnt számomra. Szerettem a "tisztaságát", Nigériában ugyanis a papok fehér reverendát viselnek. Elhatároztam, hogy én is pap szeretnék lenni. Szüleim azt mondták, hogy végezzem el az általános iskolát, a gimnáziumot, és akkor majd kiderül, hogy végleges-e a döntésem. A plébánost időközben elhelyezték, de a szándékom nem változott. Ez már igazi felnőtt elhatározás volt.

A döntés meghozatalát követően hogyan alakult az élete?

- Édesapám 1986-ban meghalt, ezért romlott a családunk anyagi helyzete. Miután jól tanultam, az igazgató tanácsára - a gimnáziumban, majd az érettségi után két évig - angolt tanítottam, hogy pénzt gyűjtsek a továbbtanuláshoz. 1995-ben kezdtem el szemináriumi tanulmányaimat.

Hogyan zajlik Nigériában a teológiai oktatás, illetve a papnövendékek képzése?

- Ahhoz, hogy Nigériában valaki pap lehessen, tizennégy évig kell tanulnia. A kisszeminárium négy éve alatt latint, teológiai és filozófiai bevezetést oktatnak. Eközben kell megszerezni a diplomát latinból. Ezután a szeminarista megkaphatja a reverendát, a papi civilt, valamint a felhatalmazást az igeliturgia végzésére és az áldoztatásra. A filozófia diploma megszerzése után egy év gyakorlási idő áll a kispapok rendelkezésére, amikor a püspök engedélyével egy plébánián vagy iskolában kell tanítaniuk. Ezalatt kell meghozni a végső döntést, hogy igazán akar-e az illető pap lenni.

Mi az oka, hogy ilyen sokáig tart a képzés?

- Nem régóta tizennégy év a szeminárium. A pap nagyon megbecsült személy Nigériában. Ha beszél, mindenki csöndben marad, alkalmasint még a politikusok is odafigyelnek rá. A tudományok ismeretanyaga folyamatosan bővül, ez természetesen a teológiában is így van. A papnak nem szabad lemaradnia többdiplomás kortársaihoz képest, hiszen a világiak között egyre több a tanult, képzett ember. Ezért kell latinból, filozófiából és teológiából is diplomázni. Vagyis az egyház azért írta elő a hosszabb tanulóidőt, hogy a papok tekintélyét emelni tudja.

Hogyan jött a gondolat, hogy Magyarországon folytassa tanulmányait?

- Nigériában sok papnövendék van, ezért a püspökök ajánlják, hogy aki tud - ajánlólevéllel - menjen ki külföldre. Befejeztem a kisszemináriumot, és egy évet végeztem el a nagyszemináriumban. Minden évben van egy hét, amikor a kispapok elmennek a püspökhöz beszélgetésre. Tavaly egy ilyen alkalommal szóba került a dolog. Elmondtam, hogy én is megpróbálok egy másik országba menni. Mondtam, ha sikerül Magyarországon kibontakoztatni a hivatásomat, akkor ott maradok, ha nem, visszajövök. A bátyám segítségével és közreműködésével tavaly ősszel érkeztem ide, és akkor a kalocsai érsekség fogadott be.

Mik voltak első magyarországi benyomásai, tapasztalatai?

- A legelső az időjárás. Nagyon hideg volt, amikor leszálltam a repülőről. Nem sokkal később itt láttam életemben először havat. A másik, ami feltűnt, hogy Magyarországon a templomokban az idősek vannak többségben. Nigériában ez éppen fordítva van: a templomba járók hetven százaléka gyerek, illetve fiatal. Azt is megtapasztaltam, hogy sokszor furcsán néznek rám. Magyarországon még kevés fekete ember van. Nigériában nem lepődtek meg a fehérek jelenlétén, legfeljebb a kisebb településeken. Magyarországon teljesen más az életstílus és a kultúra, ehhez hozzá kell szoknom.

Tervek?

- Nincsenek terveim, mert nem vagyok a magam ura. Ez a különbség a szellemi foglalkozás és a hivatás között. A papnövendékeknek nincsenek tervei, hiszen a püspök mondja meg azt, hogy mi lesz a feladatunk. A legelső fogadalom az engedelmesség. A püspökhöz tartozom. Ha azt mondja, menjek másik szemináriumba, akkor elköszönök, és megyek. Ha azt mondja, Ágoston, maradj Vácon, akkor maradok.

Milyen emlékeket őriz a kinti karácsonyokról?

- Nigériában hasonlóan ünnepeltük a karácsonyt, mint Magyarországon, hiszen a katolikus szertartás rendje ugyanaz, mint a világon bárhol. Karácsonyfának azonban nálunk nem csak egyféle fát használnak, mert ott minden zöld, tehát bármelyik fa díszíthető. A templomot is fával és virágokkal ékesítik. Talán nagyobbnak is éreztem az ünneplést az ittenihez képest, mert advent kezdetén már minden város és minden keresztény hívő az ünnepre készült.

Pallós Tamás

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu