Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Zenés betlehem Kaposváron

December eleje óta áll Horváth-Béres János ezüstjuharból faragott betleheme a kaposvári székesegyház tövében. Az arra járóknak - hívőknek és nem hívőknek - megálljt parancsol a nem mindennapi látvány, és a hangszórókból elhangzó Evangélium. Az ország első zenés betleheme ez, amelynek hanganyagát Rumszauer Miklós püspöki titkár állította össze - bevonva a város színészeit, kórusait, s a nagykanizsai fiatalokat is.


Karácsony Tamás, a Csiky Gergely Színház művésze, valamint Rumszauer Miklósrendezésében elevenedik meg a betlehemi történet. "A karácsonyról nem beszélhetünk Isten nélkül, mert a karácsonyt nem az ember kezdeményezte, hanem Isten. Tőle és nem tőlünk indult ki, mi csak megsejthetjük ennek a titkát és megérkezhetünk hozzá" - hallatszik a végtelenített hangszalagról, miközben gyerekek, fiatal párok és hajlott hátú, botjukra támaszkodó idős emberek csodálják a Szent Családot, a pásztorokat, a háromkirályokat. Az egyméteres alakokat fél évig faragta a kaposszerdahelyi alkotó, akinek keze nyomát a zselici vadvirágút szobrai is őrzik.

Amikor arról faggattam a faszobrászt, hogy mit érzett, miközben a kaposvári betlehemet faragta, azt mondta: végtelen alázat, különös kegyelmi állapot vett erőt rajta, hiszen a város felkérésére Jézus Krisztus születését faragta meg az Evangélium alapján.

Ahogy az istállót, a jászolt figyelem, kellemes női hang meséli a történetet:

Közel kétezer évvel ezelőtt Betlehemben megszületett egy Gyermek. Addig is, azóta is emberek milliói születtek és születnek (akikről mit sem tud a világ). Ez a Betlehemi Gyermek azonban megváltoztatta a történelmet: benne emberré lett az Isten. Belépett az időbe és a térbe, egyszerűen és szegényen... majd oratóriumrészlet hangzik el, versek, kórusművek csendülnek fel, csengő szól, harangzúgás hallik, és egy Iváncsits-duett: Te vagy a szeretet, te vagy a jóság / Te vagy a bölcsesség, tiszta valóság. / Te vagy az Atya, Test és a Lélek, / Te vagy a legnagyobb, mert Te vagy az élet.

E fagyos télben jólesik megállni a kaposvári betlehem előtt, amelynek hanganyagából egy CD is készült. Balás Béla megyéspüspök ajánlásul azt írta a borítóra: ... fel sem fognánk az ünnepet, ha annak áradását meg nem törnék hétköznapjaink. A mi ünnepünk a túlpart visszfénye, az Úr asztaláról "lehulló morzsa". Egy-egy jeles napunk csak kozmikus vigíliája a transzcendens jövendőnek. Tőle szépül meg világunk, ezért áldott az életünk.

Lőrincz Sándor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu