Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Premontrei nővérek missziója

Pest megyéért Emlékérmet adományozott december 4-én a Pest megyei önkormányzat a premontrei női kanonokrendnek. Az indoklás szerint a rend zsámbéki intézményei a hátrányos helyzetű gyermekek számára tanulási lehetőséget biztosítanak, elhelyezkedésüket szakmai képzésekkel segítik elő, a szociális gondoskodás anyagi feltételeinek megteremtésén sikeresen fáradoznak, munkanélkülieket képeznek át és foglalkoztatnak.


"Misszionáriusok vagyunk"

Az elismerés jólesett a nővéreknek, akik nyolc évvel ezelőtt települtek meg az ősi premontrei fészekben, és indítottak el egy ingyenes napközi otthont hátrányos helyzetű gyermekeknek, majd egy szakiskolát szintén ugyanennek a rétegnek. Intézményüknek jelenleg már több mint kétszáz diákja van, akiknek egyharmada cigány.

"Azok számára született az iskola, akiknek a családja nem tudja gyermekét tovább taníttatni - mondta Juhász Katalin Ágnes nővér, az iskola koordinátora, majd hozzátette -, misszió ez a javából." Ugyanígy gondolkodik Rostás Sándor verbita is, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója, aki az októberben Rómában tartott gyermekmisszós konferenciára meghívta a premontrei nővérek képviselőjét is. Juhász Katalin Ágnest a missziós konferencián szerzett tapasztalatairól kérdeztük:

- A misszió sokrétű kifejezés. Elsődlegesen a távoli országok nem keresztényei körében végzett evangelizációs munkát értik alatta, de egyre gyakrabban a keresztény hagyományú országokban élő elkereszténytelenedett népcsoportok és a társadalom peremére szorult rétegek körében végzett lelkipásztori, karitatív és oktatói tevékenység is e fogalomkörbe tartozik. Mi is misszionáriusnak érezzük magunkat, ha mindössze Budapesttől harminc kilométerre tevékenykedünk is. A római missziós konferencián a fő téma a gyermekek missziós gondolat iránti fogékonnyá tétele volt. Engem leginkább a német gyakorlat ragadott meg. A német ajkú országokban a mi betlehemezésünkhöz hasonló szokást elevenítették fel azzal a szándékkal, hogy a gyermekeket szolidárissá tegyék más gyermekek sorsa iránt. Az ottani "háromkirályok-járást" végző gyermekcsoportok betanult jelenettel házról házra járnak karácsony tájékán, mindenkihez bekopogtatva, felekezeti hovatartozástól függetlenül. S a szolgálatukért kapott adományokat minden évben más harmadik világbeli ország gyermekei javára fordítják. Ott félmillió gyermek vesz részt e mozgalomban, tavaly 16 millió márkát gyűjtöttek össze.

- Elhatároztuk, hogy idén Zsámbékon elindulunk ezen az úton. Az iskolánk szakmát tanuló fiataljai által készített emlék- és ajándéktárgyakból karácsonyi vásárt rendezünk, és a bevételt átadjuk a magyarországi Pápai Missziós Művek gyermekmissziós terveinek támogatására. Jó lenne, ha azokon a településeken, ahol a betlehemezés még élő hagyomány, vagy ahol felelevenítik, szintén e célra fordítanák a bevételt. Németországban 1959 óta szervezi a Pápai Missziós Művek e karácsonyi gyűjtést a gyermekekkel, a gyermekekért. Szeretnénk, ha nálunk is meghonosodna ez a mozgalom - mondta Juhász Katalin Ágnes premontrei nővér.
Az egyházmegyei oldalt Szerdahelyi Csongor állította össze.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu