Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Operisták - írók és alkotások

Szeghalmi Elemér könyve

Karcsú kötet, százharminc-egynéhány oldal, benne negyvenöt karcsú írás: portré, tárca, emlékezés, cikk. Jól kézbe vehető könyv, s bárhol kinyithatom, bármikor beleolvashatok. Hogy kikről? Már a cím is elárulja. Ez nem véletlen, hisz a könyv írója, Szeghalmi Elemér - kettős kötöttségű kortársunk: operaénekes is, literátor is. Évtizedeken át szólaltatta meg kormos baszszus hangján a dalműirodalom többtucatnyi műve kórusainak legmélyebb szólamát. Miközben irodalomtörténész doktor lett; és ugyanakkor mindmáig szerkesztőségi íróasztalnál ül. Így is, egyébként is szinte naponta találkozik írótársakkal.

Van hát kikről és van mit írnia.

Személyes hangúak, szubjektívek az Operisták - írók és alkotások írásai, szóljanak bár a magyar operaszínpad olyan jeleseiről, mint Gyurkovics Mária, Svéd Sándor, Házy Erzsébet, Székely Mihály vagy Ferencsik János, Nádasdy Kálmán,Oláh Gusztáv.

És egyszemélyes irodalomtörténetet ír Szeghalmi, ha Mikszáthról, Babitsról, Móráról, Juhász Gyuláról, Tóth Árpádról és más, már eltávozottról közöl élményt, emléket, adatot; vagy ha élő alkotótársaikról ír mini-esszét. Igen, ezek a rövid, de sűrű szövésű szövegek talán ebbe a műfaji kategóriába sorolhatók leginkább.

Ha szabad a kötet írójához hasonlóan a recenzensnek is személyesen és szubjektíven szólania (és miért ne?!): szeretem az ilyen írásokat, magam is örömmel művelem; a kötetből kettő különösen megfogott.

Az egyik emlékezés két kevésbé ismert művészről rajzol bensőséges portrét: Kövesdi Károly baritonista és Erdei Gyula tenorista az Operaház kórusának tagjai voltak; sajnos egyikük sem él már. Több szólószerepet is énekeltek, Kövesdi például a Lohengrin királyát, Erdei a Tosca Spolettáját. Magam is ismertem őket, elragadó és tiszta ember volt mind a kettő.

Megható az a szeretet, ahogyan Szeghalmi Elemér fölidézi a két egykori operai pályatárs alakját.

A másik írás a zseniális magyar festőművészről, Egry Józsefről szól; és a mester "társművészeiről": Takáts Gyula, Fodor András, Keresztury Dezső költőről; Debussy, Ravel, Prokofjev muzsikájáról. Egry-rajongó vagyok, féltve őrzöm a tanulmányban említett, Vízitükör című gyönyörű kötetet, Egry József rajzaival, Takáts Gyula verseivel... Újra meg újra el kell olvasnom az írást, amelyben a könyv szerzője még közelebb visz a Balaton nagy festőjéhez...

(Új Ember Kiadó)

Dalos László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu