Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Karácsony fényei

Milyen szépen írja József Attila: nagy tüzet kéne rakni, hogy fölmelegednének az emberek. Közel az égő fahasábhoz egy óriásfenyőt is állítanánk sok ezer gyertyával, aranycsengővel, s előtte gyermekek énekelnének. Így várnánk karácsony vezérlő csillagát, hogy leheletünk didergő jászolában megszülessen Isten Báránya - a mi Jézusunk.

Hogy vérző és egyre kegyetlenebb világunkat megváltsa. Pusztítani, ölni, törni akaró kezünkbe a szeretet erejét tegye észrevétlenül. Éhezőknek, szomjazóknak szétossza önmagát. Fölnyissa szemünket a szépre, a jóra, hogy ne csak nézzük, lássuk is a végső realitást.

Advent: a várakozás hetei, megszentelt napjai. "Rokona annak a gyönyörű gondolatnak - írja Pilinszky -, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után ami a miénk." Előbb a csendre, a békességre, karácsonyhoz közeledvén a hóesésre, a hívó harangszóra... Szüntelenül útonlevés, hogy egyszer hazataláljunk. Talán karácsony szeretet-fényében. Évtizedek türelméből megszületik boldogság-pillanatunk, amit (lehet) ott, akkor, el is ajándékozunk valakinek, mert mindig vannak nálunk elesettebbek, nálunk árvábbak.

Nekünk nem marad semmi? És amit kaptunk, azok közül mi volt a legkedvesebb? Volt-e valami maradandó? Régi ünnepekre gondolok, ott keresgélek: negyven évvel ezelőtt nem volt semmink, nagyon szegényen éltünk, s akkor este elvitt apám az éjféli misére. Megálltunk a templom előtt, megfogta a kezem s azt mondta: "Nézd, nyitva a kapu, tündökölnek karácsony fényei, imádkoznak, énekelnek. Mennyi szépség!" Elindultam és fölmentem a jégtükör lépcsőn, ott vettem észre: apám oldalt, a kisajtón ment be, engem valaki fölvezetett.

Mellettem és köröttem oly sok kereső él, akik szüntelenül kérdeznek. Nekik is ezt mesélem, s biztatom őket: Isten megtalál bennünket. Vakon tapogatózva elvétjük egymást. Várnunk kell, és figyelni, hallgatni a derengő csöndben. Egyek vagyunk, testvérek a keresztben. Egy nagy család, mert e nélkül a karácsony nem ünnep. "Angyal jár le hozzánk" - emlékezik Jancsó Adrienne. "Szava megrendít bennünket" - vallja Csíkszentmihályi Róbert. "Egyebünk sincs, csak ez a meztelen Gyermek, akit föl kell nevelnünk magunkban" - írta Rónay György. És magunknak. Ez a Gyermek az igazság, évről évre a szeretet születése.

Ő a legárvább, mindent tőlünk vár. Hajoljunk le hozzá és vegyük az ölünkbe - az ő kicsinységéhez kicsinyedve - karácsony örök fényében.

Fenyvesi Félix Lajos

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu