Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Lelki ismeret

Őszinte, személyes szó

Nehezen tudom pontosan kiszámítani, kéthetenként jelentkező sorozatom megfelelő darabja mikor jelenik majd meg, így aztán nem is tudok igazán kapcsolódni a keresztény ünnepkörökhöz, de talán nem is baj, hiszen az életkor növekedésével egyre nehezebb újat mondani a világról, melyben élünk, de melyre oly reménytelenül kicsiny hatást gyakorlunk, mi, egyes emberek. Bár néha meglep és örömmel tölt el, hány hívő és gondolkodó emberhez jutnak el ezek a jegyzetek is, ha meggondolom, jóval többhöz, mint mondjuk Szent Pál idején az összes keresztényhez - ez viszont arra sarkall, hogy ne akarjunk pusztán menynyiségben számolni, mert az Írás nem feltétlenül az írástudóké, sőt - minden eddigi korban az írástudatlanok milliói érezték meg szívükben Jézus hívását, vigasztalását és ígéretét. Az őszinte, személyes szó az, melyre szomjazik a világ, s mióta nem kívánok Istenen kívül senkinek tetszeni, békében élek a világgal és önmagammal is, mert nem függök többé senkitől és semmitől, e világi hatalom és kényszer többé nem ingathat meg, senki sem másíthatja meg őszinte, személyes szavaimat, melyeket régóta ismerős vagy ismeretlen olvasóimhoz intézek e hasábokon is.

Ez az idős kor nagy adománya, amikor az ember már az, ami, és azt senki sem veheti el. Hozzátenni még lehet, haj, de mennyit, ám a lényeg már aligha változik: gyarlóságunk szellemi és testi hüvelye csaknem változhatatlan. Elnézem az innen látható nagy lakótelep fényeit, s a fények és árnyak mögött megbúvó személyes sorsok, magyar keresztény családok sorsára gondolok. Bár eljöhetne még életemben az idő, amikor a jóakaratú emberek közössége valóban békében és biztonságban élhetne, gonosz eszméktől és egyénektől való fenyegetés nélkül!

Valamiért Fekete István jut eszembe, drága atyai barátom és írótársam, akinél szebben a magyar karácsonyok hangulatát senki sem jelenítette meg - s aztán eszembe jut mindenki, akit az elmúlt években veszítettem el, s akik nélkül bizony sötétebb lesz ez a karácsony és az újesztendő is. De hát Isten világában ez éppen a legcsodálatosabb: mindennek megvan az ideje és az értelme, a fénye és a hiánya, tanúskodunk Krisztus mellett mindnyájan, vérünkkel, munkánkkal, szenvedésünkkel, örömünkkel, mi emberek, akik legszebb ünnepeinken újjászületünk.

Az örökkévaló Isten akaratában megnyugodva, boldogan és örömteli szívvel kívánok minden kedves olvasómnak, az Új Ember minden olvasójának kegyelemmel és hittel, felelősséggel, munkával és áldással teljes új esztendőt.

Szentmihályi Szabó Péter

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu