Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Ima és böjt az áldozatokér

A millenniumi év lezárását követően, de még az új évezred első évében engesztelési és felajánlási napot tartunk a meg nem született emberekért és az abortuszban ilyen-olyan módon tevőlegesen részt vállaló "áldozatokért" december 28-án, aprószentek ünnepén a pasaréti Páduai Szent Antal-plébániatemplomban 15 órától 19 óráig.

Minthogy hatmillió, nyilvánvalóan ártatlan emberi élet kioltásáról van szó - és az elkövetők szinte kimondhatatlanul nagy számú sokaságáról -, ezért fontosnak látszik, hogy nagyon komolyan készüljünk erre az alkalomra.

Az imádság és a böjt látszik egyetlen általunk vállalható tettnek, amely Jézus szavai szerint is hatékony lehet. Tegyük meg tehát egyházunkért, hazánkért és mindenki saját magáért is, hiszen ebben az esetben a vétlenség vélelme is lehet bűnös. Gondoljunk itt arra a pápai felszólításra, amelyet az "Evangelium vitae" 73. pontjában köt a lelkünkre II. János Pál pápa: "Az abortusz és az eutanázia tehát olyan bűntettek, amelyeket semmiféle emberi törvény nem törvényesíthet.

Az ilyen jellegű törvények nem kötelezők a lelkiismeretre, sőt azzal a súlyos kötelezettséggel járnak, hogy lelkiismereti alapon kell szembeszegülnünk velük."

Egyben legyen ez az öszszejövetel felajánlás is részünkről, amikor Szűz Mária, valamint az angyalok és szentjeink segítségét is kérve fölajánljuk jövőnket az Isten szolgálatára. A bűnbánattal és engeszteléssel párosuló önismeretben fölajánlási szándékunk is megerősödhet a kegyelem erejében.

Kérjük, hogy az alkalom komolyságához mérten készüljünk, és hívjunk erre az együttlétre minden barátot, ismerőst és hozzánk tartozót, hogy együtt kérjük a történelem Urát, legyen erőnk felülkerekedni nehézségeinken, és Európa szívében az evangelizáció megújításához megkapjuk a kegyelemből meríthető bátorságot az élet tiszteletéhez.

Komáromi János

*

Az előző nap, december 28-án 17 órakor a máriabesnyői kegytemplom előtt, "A meg nem születettekért" felállított emlékműnél imádság és gyertyagyújtás lesz az abortuszok megszüntetéséért.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu