Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Karácsonyeste

Puhán szállingózik a hó, fehérbe öltöztek a mezők, a háztetők, vaskos jégcsapok lógnak az ereszekről, és fehér kötött sapkája van annak a fekete hajú kislánynak is, aki piros vödröcskéjében napraforgót visz a kertben álló madáretetőhöz. Jól megpúpozta a vödröt, sokat akar adni, hiszen karácsony van. A cinegék már az ágakon ülve várják, csillogó fekete szemeikkel figyelik a mély hóban caplató kislány minden mozdulatát. Amikor pedig látják, hogy az etetőbe önti a napraforgót, még közelebb röppennek, egy merész kis kék cinege pedig már a kislány feje felett lebegve várja, hogy elsőként jusson hozzá a finom csemegéhez.


A kert közepén álló fenyőfa ágain reggel óta szalonnabőrkék és vékony zsinórra kötött fél diók lógnak, mindegyiken egy-egy cinege hintázik. Kicsit feljebb süvöltő ül, begye és melle piros, akár a kis homokozóvödör Katika kezében. A kislány felnéz a piros madárra, nevet, aztán megdörzsöli a fülét, és az üres vödörrel visszaszalad a konyhába.

A cinegék jönnek-mennek, szorgalmasan hordják a napraforgót. Egy ágra ülnek vele, lábaikkal ügyesen leszorítják, majd hegyes csőrükkel csipdesik ki ízletes belsejét. Az olajos magvak kellemesen fűtik, melegítik őket a hosszú és dermesztően hideg decemberi éjszakákon. Lejjebb röppen a süvöltő is, kicsit vár, gondolkozik, aztán az etetőre száll, és vaskos fekete csőrével szaporán morzsolgatja egyik napraforgószemet a másik után. Varjak szállnak odafent, a piros madár felpillant hozzájuk, aztán tovább falatozik.

Egyre sűrűbben hull a hó, a komor szürke fellegek mögött a láthatatlan nap lassan búcsúzni készül. Gyorsan közeleg a december végi korai este. Az etetőnél már csak néhány cinege hordja a napraforgót, lámpák gyúlnak az ablakok mögött. Később kertkapuk nyílnak és csukódnak, csizmás férfiak, fejkendős asszonyok sietnek a dombon álló kis templom felé, ahol izgatott gyerekszereplőkkel újra megismétlődik a kétezer éves csoda.

Később már sötét a templom, csak az örökmécses apró lángja vibrál odabent. A behavazott hegyes torony némán őrködik a falu felett. Az emberek fázósan sietnek hazafelé, újra nyílnak és csapódnak a kertkapuk, aztán az ünnep előtti csend puhán ráborul a világra. Az ablakok mögött sorra hunynak ki a lámpák, helyettük gyertyák és tarka csillagszórók reszkető fénye verődik az udvarra. Rég elpihentek a cinegék, a sűrű fenyőágak védelmében békésen alszik a süvöltő, csak a fehér pihék hullanak táncolva, némán, megállíthatatlanul. Valahol a faluszélen kutya kezd ugatni, egy másik nyomban válaszol rá. Bagoly suhan nesztelen szárnyakkal a csendes kertek felett, és az elárvult etető mellett álló almafa kopasz ágára telepszik. Onnan, ahol ül, az ablakon át a szobába lát. A család a gyertyafényes, csillogó kis fenyőfa körül térdel. Imára kulcsolódnak a kezek, és a Mennyből az angyal elmosódó dallamai szűrődnek ki a havas udvarra.

Schmidt Egon

Fotó: Bécsy László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu