Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A két hét liturgiája

A év

DECEMBER 23., ADVENT 4. VASÁRNAPJA (Kenty János, Viktória) - Iz 7,10-14 (Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent: "Velünk az Isten".) - Róm 1,1-7 (Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott: az Isten Fia.) - Mt 1,18-24 (Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.) - Énekrend: Ho 2 - ÉE 504, 413, Ho 5 - ÉE 21, Ho 132, 11 - ÉE 506, Ho 11 - ÉE 6.

DECEMBER 24., HÉTFŐ (Ádám, Éva, Adél) - 2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a-16. - Lk 1,67-79.

DECEMBER 25., KEDD- KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE - FŐÜNNEP (Anasztázia, Karácson, Eugénia)

Éjféli mise: Iz 9,1-3. 5-6 (Gyermek születik nekünk. Így fogják hívni: Béke Fejedelme.) - Tit 2,11-14 (Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme.) - Lk 2,1-14 (Ma megszületett Megváltótok.) - Énekrend: Ho 25 - ÉE 514, 415, Ho 21 - ÉE 26, Ho 18 - ÉE 37, Ho 34 - ÉE 45.

Pásztorok miséje: Iz 62,11-12 (Íme, eljön Szabadítód.) - Tit 3,4-7 (Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten.) - Lk 2,15-20 (A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.) - Énekrend: Ho 36 - ÉE 30, Ho 32 - ÉE 44, Ho 23 - ÉE 39, Ho 20 - ÉE 41.

Ünnepi mise: Iz 52,7-10 (Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.) - Zsid 1,1-6 (Isten az ő Fia által szólt hozzánk.) - Jn 1,1-18 (Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.) - Énekrend: Ho 25 - ÉE 517, 415, Ho 34 - ÉE 34, Ho 18 - ÉE 37, 516, Ho 32 - ÉE 44.

DECEMBER 26., SZERDA - SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ÜNNEPE - ÜNNEPNAP (Előd) - ApCsel 6,8-10; 7,54-59 (Látom a megnyílt eget és az Emberfiát!) - Mt 10,17-22 (Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.) - Énekrend: Ho 25 - ÉE 657, Ho 21 - ÉE 26, Ho 23 - ÉE 600, Ho 36 - ÉE 49.

DECEMBER 27., CSÜTÖRTÖK - Szent János apostol és evangélista emléknapja (Előd) - 1Jn 1,1-4 - Jn 20,2-8.

DECEMBER 28., PÉNTEK - Aprószentek ünnepe(Apród, Kamilla) - 1Jn 1,5-2,2 - Mt 2,13-18.

DECEMBER 29., SZOMBAT - Becket Szent Tamás püspök és vértanú emléknapja (Bökény, Dávid) - 1Jn 2,3-11 - Lk 2,22-35.

DECEMBER 30., SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA (Hermina, Hunor) - Sir 3,3-7. 14-17a (Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.) - Kol 3,12-21 (A család élete az Úrban.) - Mt 2,12-15. 19-23 (Védd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba!) - Énekrend: Ho 32 - ÉE 517, Ho 26 - ÉE 46, Ho 23 - ÉE 516, Ho 34 - ÉE 34.

DECEMBER 31., HÉTFŐ - Szent I. Szilveszter pápa emléknapja (Ajándék, Donáta) - 1Jn 2,18-21 - Jn 1,1-18.

JANUÁR 1., SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) - FŐÜNNEP (Álmos, Fruzsina) - Szám 6,22-27 (Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket!) - Gal 4,4-7 (Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.) - Lk 2,16-21 (Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet. Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki.) - Énekrend: Ho 39 - ÉE 641, Ho 21 - ÉE 26, Ho 35 - ÉE 54, Ho 18 - ÉE 519, Ho 41 - ÉE 55.

JANUÁR 2., SZERDA - Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja (Ábel, Ákos) - 1Jn 2,22-28 - Jn 1,19-28.

JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK (Gyöngyvér, Benjámin, Genovéva) - 1Jn 2,29-3,6 - Jn 1,29-34.

JANUÁR 4., PÉNTEK (Angéla, Titusz, Leóna) - 1Jn 3,7-10 - Jn 1,35-42.

JANUÁR 5., SZOMBAT (Simon, Emília) - 1Jn 3,11-21 - Jn 1,43-51.

JANUÁR 6., VASÁRNAP - VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE - FŐÜNNEP - Iz 60,1-6 (Az Úr dicsősége felragyogott fölötted.) - Ef 3,2-3a.5-6 (A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök.) - Mt 2,1-12 (Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.) - Zsolozsma: II. zsoltárhét - Énekrend: Ho 43 - ÉE 523, 415, Ho 43 - ÉE 59, Ho 44 - ÉE 525, Ho 41 - ÉE 55.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu