Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A katolikus egyetemek Európában

Kultúrát Európának

Ötödik alkalommal találkoztak a Vatikán meghívására európai egyetemek rektorai, lelkészei és diákjai december 7-11. között, hogy konferencián vitassák meg tapasztalataikat, problémáikat, s együtt gondolkodva tervezzék meg az elkövetkezendő időszak feladatait. Tapasztalatcserére, egymás jobb megismerésére is alkalmat adott a találkozó. Hazánkat Erdő Péter püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, az egyetem lelkésze, Várnai Péter, a Légár Piroska vezette egyetemi kórus, valamint öt hallgató képviselte.

Huszonkét ország huszonnégy egyetemének képviselői jöttek el, hogy részt vegyenek a fórumon. Erdő Péter püspök, rektor a találkozó végén lapunknak így számolt be a konferenciáról:

- Una cultura per l´Europa volt a címe az idei találkozónknak, amelyet kétféleképpen fordíthatunk magyarra: kultúrát Európának, vagy egy kultúra Európa számára. Azt hiszem, a hangsúly az utóbbin van: vagyis egyetlen kultúra van Európában, amelynek megalkotásában az egyetemek, s különösen az egyetemi szférában működő katolikusok nagyon sokat tehetnek. A Szentszék mellett a találkozó társszervezője volt az Európai Unió püspöki karainak szövetsége, melyet már szinte az EU püspöki konferenciájának is tekinthetünk. Ennek a szervezetnek az egyetemi lelkipásztorkodással megbízott külön delegátusa jött el Rómába, Cesare Nosiglia személyében, aki a rendezvényt megnyitotta. Erre a Gregoriána Egyetemen került sor, ahol a vendéglátó rektor, Franco Imoda köszöntötte a jelenlévőket. A Nevelési Kongregáció titkára, Giuseppe Pittau érsek volt az első előadó, akit én követtem, majd az oxfordi egyetemet képviselő John Caldwell tartott előadást. Három szálon futott a rendezvénysorozat. Rektori tanácskozás volt, előadásokon, fórumokon vettek részt az egyetemi lelkészek és a hallgatók, Róma különböző templomaiban pedig az egyetemek kórusai koncerteztek.

Az ön előadásának címe utalt a múlt évi jubileumra is. Miért?

- Egyetemi pasztoráció a Nagy Jubileum után címmel tartottam előadást. A pápai eligazításokat vettem kiindulópontnak, majd az egyetemi szféra átalakulását vizsgáltam az európai kulturális és gazdasági változások tükrében. Minden európai ország gőzerővel alakítja át a felsőoktatását, hogy amikor megnyílik a közös munkaerőpiac, a diplomák kompatibilisek legyenek. Mindenhol komoly feladat az egységesítés.

Napjainkban változik a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata.

- Ma már a szabadpiac és a fiatalok érdeklődése dönti el, hányan, hol, milyen szakirányban tanulnak. Jóval több fiatal végezhet az egyetemeken, mint korábban. Arra viszont senki nem ad garanciát, hogy tanulmányaik végén el is tudnak majd helyezkedni. A munkaerőpiaccal a felsőoktatásnak nincs közvetlen kapcsolata.

Társadalmi igény lett a több diploma és nyelvvizsga megszerzése, sokan igyekeznek külföldi egyetemeken tanulni, hiszen ez növeli az elhelyezkedés esélyeit. Mindez azt jelenti, hogy a biológiai érettség és a "társadalmi érettség" ezen a szinten, vagyis az egyetemet végzőknél időben egyre távolodik. Ez egész életformájukra - önállósulás, családalapítás - erősen kihat. A felmerülő egzisztenciális kérdésekkel az egyetemi pasztorációnak is foglalkoznia kell. Megváltozott a tanulás célja. Ma egyre kevesebben választják idealista elképzelések alapján az egyetemeket, sokkal inkább érdekli a fiatalokat a közvetlen anyagi haszon.

A Nevelési Kongregációban Grocholewski bíboros fogadta önöket...

- A kongregáció tisztában van az egyetemi lelkészek legfőbb problémájával, hogy az egyetemeken nagyon alacsony a gyakorló katolikusok számaránya. A bíboros arra is felhívta figyelmünket, hogy milyen fontos az egyetemeken oktatott tudományokat a hit szemszögéből vizsgálni. Ez nem a lelkész, hanem a tanár felelőssége elsősorban. Az egykori szocialista országokban ez külön probléma, hiszen a mai oktatók jelentős része, ha vallásos is, más szemléletben tanulta a ma általa oktatott tudományágat.

Érdekes azt a tendenciát látni, hogy bizonyos szakmák képzésében csak akkor versenyképes az egyetem, ha az oktatás angol nyelven folyik. Visszatérni látszik a középkori egyetemes kultúra, de növekszik a szükség és bővül a lehetőség a nemzeti kultúrák és irodalmak odaadó művelésére is.

Bókay László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu