Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Aki a "titkosak" közé tartozott

Húsz éve halt meg Endrédy Vendel

1950. október 29. "Az esti szürkületben Budapest határában, a külső Soroksári úton, ahol nincsenek házak és senki se járt arra akkor. Az unokaöcsémtől jöttem be Pestre. Titkárom, Losonczi Timót rendtársam vezette a gépkocsit. Egyszerre csak hatalmas autó siklott elénk, mögénk négy-négy ávós kíséretében. Vezetőjük elfogatási paranccsal lépett elém. Mivel láttam, hogy testületileg vonultak ki, megkérdeztem: Ki vagyok én? Pontosan megmondta. Nevét eltakarva igazolványát is megmutatta. Titkáromtól elköszönhetek? - kérdeztem. Ő is velünk jön, felelte. Így is történt" - jegyezte fel később Endrédy Vendel ciszterci szerzetes, zirci apát.

Az Andrássy út 60-ba vitték, ahol rögtön megkezdődött kínvallatása, amely aztán nyolc hónapig tartott. Az ötvenhat éves apátot rugdosták, verték, válogatott módon és eszközökkel kínozták, injekciókkal fosztották meg akaraterejétől. A vizsgálati idő nyolc hónapja alatt se könyvet, se írószert nem kapott. Ezért, hogy emlékezetének épségét megőrizze, minden reggel, a nap pontos meghatározása után, sorban elmondta az érettségit tett diákok névsorát. "Minden lelki és idegerőmmel azon dolgoztam, hogy lefoglaljam magamat pozitív irányban. Minden, ami jó és szép volt az életemben, azt többszörösen átéltem. Így duplázódott meg bennem az Isten kegyelme, amely állandóan erősített a rabéletben."

Amikor a fizikai és pszichikai kínzások enyhültek, számolni kezdett. A kenyér héjában található faszéndarabkákkal a körmére írt képleteket. "Csodálatosan szép a világ, és csodálatosan szép a matematika, mert az Isten adta, de a legcsodálatosabb az értelmes emberi lélek, ha Isten benne él."

Miután kegyetlen módszereikkel "felkészítették" a tárgyalásra, 1951. június 22-28. között megrendezték a Budapesti Népbíróság Olti Vilmos vezette külön tanácsa előtt Grősz József és társainak koncepciós perét. Endrédy Vendel a hatodrendű vádlott volt, a vád pedig így hangzott: hazaárulás, kémkedés, szervezkedés, valutázás. Az ítélet tizennégy esztendei börtön.

A tárgyalás után a zirci apát fejére zsákot húztak, beültették egy sötét autóba, és két órán keresztül vitték nagy sebességgel a Markótól tíz percnyire lévő Konti utcai börtönbe, ahol három évet töltött. Innen 1954. május 14-én átszállították a váci fegyházba. A hideg, nyirkos cellában, ahol már a vezetékek is régen tönkrementek, és csak a poloskák tanyáztak, elfagyott a bal füle, az ujjai a kezén és a lábán. Súlyosan megromlott egészségi állapota miatt 1956 márciusában visszakerült Budapestre, a Gyűjtőfogházba. Itt érte el őt is - többi rabtársával együtt - 1956 forradalma.

November 1-jén a Forradalmi Felszabadító Bizottság a Gyűjtőfogház zárkáit is megnyitotta. Ám a szabaduló foglyok között nem volt ott Endrédy Vendel. Mivel "titkos" volt, ezért neve nem szerepelt a nyilvántartásban. Csak a "véletlennek" köszönhette, hogy rátaláltak és kiengedték. Csonttá soványodva, a súlyos vitaminhiánytól kihullott fogakkal, farkasvaksággal és szívelégtelenséggel lépett ki a börtön ajtaján az ideiglenes szabadságba.

Endrédy Vendel zirci apátot mint titkos rabot, a rendszer legelvetemültebb ellenségét hat éven keresztül a legszigorúbban őrizték. Elzárva mindenkitől, magányosan, embertelen körülmények között.

"Nem adnám oda a hatévi börtönélet szenvedéseit semmi földi kincsért. Valami óriási értéktöbbletet kaptam. Nem tudok haragudni senkire bántóim, kínzóim közül. Szeretek értük imádkozni, úgy szívből, igazán. Ott is találkoztam igazán jó emberekkel."

Őrfi Mária

A Sopron megyei Fertőendréden született 1895. január 19-én, mélyen vallásos családban. A keresztségben a Kálmán nevet kapta. A falusi elemi iskola után Sopronban, majd a győri bencés gimnáziumban tanult, itt érlelődött meg papi hivatása. A Pázmány Péter Tudományegyetemen a hittudománnyal párhuzamosan matematikát és fizikát tanult. Pap és tanár szeretett volna lenni, ezért püspöke engedélyével felvételét kérte a ciszterci rendbe. 1917. augusztus 14-én öltötte magára a novíciusok fehér ruháját, a rendben a Vendel nevet kapta. 1919. december 28-án szentelték pappá, 1922-ben tett ünnepélyes fogadalmat. 1922-ben a rend budai gimnáziumának matematika-fizika szakos tanára, 1938-ban igazgatója lett, 1939-ben zirci apáttá választották. 1950-ben, a szerzetesrendek szétszóratásakor ötszáz szerzetesnővért fogadott be a zirci kolostorba. Úgy gondoskodott róluk, mint saját rendtársairól.

A börtönből 1957-ben súlyos betegen ideiglenesen szabadlábra helyezték, és Pannonhalmára, az idős szerzetesek szociális otthonába internálták, ahol huszonnégy évet töltött. 1981. december 29-én halt meg. A zirci apátsági templomban nyugszik, Szent Bernát oltára alatt.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu