Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Otthon lenni és otthont adni

Taizéi találkozó Budapesten

Az Ábel-trilógia zárójelenetében Tamási Áron így fogalmaz "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."


Az emberi életet fölfoghatjuk úgy is, mint otthonkeresést, otthonteremtést. Ezért építünk házat, lakást, és ezért bútorozzuk be azt ízlésünk szerint. De mitől válik valóban otthonunkká? Attól, hogy ott úgy fogadnak el, amint vagyunk, "álarcok" viselése helyett önmagunkat adhatjuk. Otthonunknak azt érezzük, ahol átéljük az együvé tartozást az ünneplésben és a kiengesztelődésben.

Ha belépünk egy lakásba, azonnal megérezzük, hogy az a lakás valakinek az otthona-e. Ha igen, akkor mi is otthon érezhetjük magunkat, mert van, aki, és van, ahova befogadjon. Ezzel szemben otthontalannak érzünk egy lakást, ahol idegenek vagyunk egymás számára, hiszen csak fizikailag élünk egymás mellett, életterünk határait gondosan kijelölve, anélkül, hogy részt vennénk egymás életében. Legfeljebb csak mint térhódítóknak van közünk egymáshoz...

A karácsony utáni napokban több ezer fiatal érkezik hazánkba Európa sok-sok országából. A bizalom és kiengesztelődés zarándokaiként indulnak útra, hisz nem tudják, hogy ki fogja őket befogadni. Egymással és velünk szeretnének ünnepet ülni, és arról tanúskodni, hogy az egyház közös otthonunk. Nem vagyunk idegenek egymás számára, még ha más nyelvet beszélünk is: a szeretet nyelve legyőz minden akadályt. Ha megnyitjuk előttük otthonainkat, és befogadjuk őket e néhány napra, akkor számunkra is otthonosabbá válik a saját életünk, lakóhelyünk, városunk.

Alkalom ez az egyház katolicitásának, vagyis sokszínűségének és egyetemességének megtapasztalására is. A társadalom felé közös tanúságtétel arról, hogy mi történik ott, ahol Isten szeretete gyűjti egybe az embereket. Megtaníthat arra, hogy túllássunk saját szűkebb-tágabb környezetünkön, s az egész Egyházban és Európában tudjunk gondolkodni.

Személyes kapcsolatfelvételre is lehetőség adódik, hiszen a tíz évvel ezelőtti találkozó is oly sok gyümölcsöt hozott: nem egy ismerősöm emlékszik vissza arra, hogy akiket annak idején otthonukba fogadtak, azokkal mindmáig leveleznek.

Bizonyos esetekben viszonzás is lehet e budapesti találkozó, hiszen e sorok írója is megtapasztalta a spanyol, német, lengyel vendégszeretetet, amikor az előző években a magyar zarándokok is befogadottak voltak - náluk.

Maga a Taizéi Közösség nem ifjúsági találkozók szervezésére alakult, hanem ökumenikus elhivatottságú, monasztikus szerzetesi életre. Ám az idők jeleire figyelve feladták zárkózottságukat, hogy százakat, majd ezreket fogadjanak be otthonukba, s megosszák mindennapjaikat az érkező fiatalokkal. Amikor nyáron egy-egy hétre Taizébe megyünk, az imádság forrásaihoz igyekszünk, most pedig saját plébániai és családi életünket nyithatjuk meg a határokon túlról érkező vendégeink előtt.

A szeretet kezdeményező erejét környezetemben máris tapasztalom: katolikus és protestáns ifjúsági hittanosok - akik eddig egymásról se tudtak - most összefogtak, és a városrészt kettesével járják, hogy az ott élőket megkérjék a vendéglátásra.

Másrészt a jézusi szeretet fantasztikus leleményességre is vezet: hallottam egy olyan panellakásban élő családról, ahol a szülők a nagyszülőkhöz költöznek e napokra, hogy gyerekeik vendégül láthassák a külföldről érkező fiatalokat.

Bámulom azokat a vidéki magyar fiatalokat is, akik karácsonyi szünidejüket a vendégfogadás előkészületeivel töltik: megtervezik a közlekedést, berendezik az iskolákat, megszervezik az étkeztetést stb.

A budapesti plébániákon e napokban azon serénykedünk, hogy a délelőtti programokat összeállítsuk. A templomban közös, énekes imádsággal kezdjük a napot, amelynek során figyelmesek akarunk lenni a többnyelvű résztvevők iránt: mind az énekek, mind a szentírási szakaszok, mind a fohászok a népek közös sóhaját fejezzék ki. Ezután pedig a városnegyedben élő tanúságtevőket hallgatunk meg, vagy kiscsoportokban beszélgetünk, hogy a hitélet ereje mindenkit átjárjon.

Saját egyházunkat otthonunknak tudjuk-e, vagy idegenek maradunk - ez nagyban azon is múlik, hogy e napokban készek vagyunk-e megnyitni szívünket és otthonainkat. Vajon mi mit teszünk azért, hogy keresztény testvéreink valóban otthonra leljenek nálunk, magukénak tudhassák az egyházat?

"Azért vagyunk e világon, hogy valahol otthon legyünk benne," és hogy otthont adjunk másoknak. A taizéi ifjúsági találkozó nagyszerű alkalmat nyújt, hogy otthont adjunk másoknak.

Thorday Attila

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu