Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Botos Katalin

El kell érnünk Betlehembe...

Ez a tél még megváltatlan

nincs rá mentség fehér paplan

Hótalan a hegyek inge

el kell érnünk Betlehembe(Nagy Gáspár)

Annyi a bánat a karácsonyi versekben. Ha eltekintünk azoktól a gyermeteg gügyögésektől, amelyekben a karácsony hozza a karácsonyt, az írástudók szinte képtelenek önfeledt örömet sugározni a Születés-ihlette sorokban.

Nem is csoda. A világ akkor is, most is - mérhetetlen szenvedéstől terhes. Szegénység, szívtelenség, önzés, hatalomvágy, kegyetlenség. Talán a legszívbemarkolóbbak az 1956 karácsonyán született sorok.

Énekelni kéne karácsonyestére...

Üdvözletet annak, aki megöletett!

Azonnal drága, mihelyt megszületett... (Sinka István)

Egy város tíz után szobája ablakából

Úgy bámulja merő szemmel a holdvilág

ezüst gyertyáival díszített éjszakát -

mint szegény kisgyerek, ki az ablakon át

nézi, vacogva a fagytól és a vágyakozástól,

a gazdagok csodás, meleg karácsonyát.(Somlyó György)

Ekkor egy ország népe érezte úgy, hogy kívül rekedt a gazdagok klubján, akiknek luxusa a demokrácia is. (Igaz, addigra az Írószövetség - a megtorlások enyhítésének szándékával, úgymond - már aláírta az új rezsimet támogató nyilatkozatot - nagyon-nagyon kevés, tiszteletre méltó kivétellel...)

A szegénység és gazdagság kiáltó ellentéte azonban ennél sokkal általánosabban jelentkezik a versekben. "Hé, ki dörömböl itt? Takarodjatok koldusok!... A bölcs polgár vigyáz a házra..." (Rónay György) "Csöpp ujjal az arany-lázas tornyokra rámutat. Anyja előtt bezárták az urak a kapukat." (Nagy László).

2001 év is kevés annak az üzenetnek a befogadásához, hogy a Megváltó szegény és magatehetetlen gyermekként jött a világra. Szinte bénultan állunk e tény előtt. Csak a népi ihletésű karácsonyi dal szövege utal a tettekben levonandó konzekvenciára.

Ó ha Magyarországba Bicske mezővárosba

Jöttél volna világra. Akadnál jobb országra.

Mert adnánk jó mézecskét. Vajas édes tejecskét

Szükségedet megszánnánk. Párnácskába takarnánk.

Már csak azt kellene észrevenni, hogy itt fekszik a szomszédban. Esetleg a menekülttáborban.

Még ennél is fájóbb a hatalom rávetülő árnyéka a karácsonyi idillre. A lopva jövő háromkirályok, a dühöngő Heródes kegyetlensége, majd a nagypénteki érthetetlen és borzalmas vég bevillanása a glóriát éneklő angyali kar fényességébe - visszatérő motívum a művekben. A felnőtt ember képtelen elszakadni a politikától, s az egyszeri és megismételhetetlen csodát mindegyre beilleszti a földi valóság kontextusába, mint azt Zeffirelli csodálatos filmjében tette az egyik bíboros, odahajolva megdöbbent társához (amikor a pápa megcsókolta Szent Ferenc sarutlan, sebes lábait): "Ne féljen kegyelmességed, a Szentatya tudja mit csinál, majd visszatéríti hozzánk a szegényeket."

Hozzánk, akik a jólétben ünneplünk és ceremóniázunk. Vagy akik a fejlett Északon kikapcsoljuk a televízió borzongató képsorait a szegénységről, nyomorról, halálról, s a Télapót, a jó Mikulás bácsit várjuk karácsonyra vagy újévre, vagy mindegy, mire. Fő a "happening", s hogy a bevásárlócentrumokban ne lanyhuljon a forgalom.

Nem túl hiteles persze az effajta antiglobalista kirohanás, ha azt a Mammutba, az Intersparba vagy a Lurdy házba való berohanás követi.

Pedig el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi az oka a "bűn struktúrái" szívósságának. Netán az, hogy a bölcsőtől a keresztfáig "bűneink szögeivel útjait már teleszórtuk." (Bari Károly)

Meg kell értenünk, hogy e misztériumot nem iktathatjuk ki életünkből egy vállrándítással: az Isten halott. Hiszen emberré is csak az Ige lett. Az Isten-fogalom megszületése jelenti az ember születését is.

Testvéreim, farkasok. Friss koncot hagytam a tisztáson, rágjátok le sietve (Mindjárt jövök én is) csak....

Van valami más, mint ez a törvény...

Van Valaki, kit nőstény nem szült, hím sose nemzett,

Nem anyaméhből származik, itt születik most

Makogó két vastag cserepes ajkam

Kínjában széttárt nyílása közül...

Ahogy előrebukó torokkal

Hörgöm el az új jeladást: Isten...

Isten...Is-te-nem! Könyörülj!(Karinthy Frigyes)

Bár, meg kell vallanom, nem tudnám Mátét, Márkot és Lukácsot kizárólag Jánossal helyettesíteni. Mint oly sok költőnk, karácsonykor kerek szemekkel, gyermekszemekkel nézem a betlehemi csodás jelenetet. Mindannyiunknak, nekem is felrémlenek gyermekkori emlékek, a szomszéd szoba titokzatos motozásai, a boldog együttlétek. Kell az "édes karácsony, tündér karácsony" varázslatos szépsége is, "a boldogságos dús kezétől ingatott nagy fenyőfa lombja" (Szécsi Margit). Kell a kántálás, "a mennyei üzenet: Kis Jézuska született" (Dsida Jenő). Hogy a relativitás csodájaként egyszerre érezzem valamennyi elmúlt karácsony illatát, várakozását, kegyelmét. Hogy gyermek legyek a gyermekekkel, mert ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be...

"Ó fényességes, ó békességes, ó dicsőséges karácsony!" (Weöres Sándor)

(A szerző közgazdász, a PPKE professzora)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu