Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Taizé


70.000 kelet- és nyugat európai, illetve más földrészekről érkező fiatal vesz részt a Taizéi Közösség által szervezett 24. Európai Ifjúsági Találkozón december 28. és január 1. között Budapesten.

Roger testvér, a közösség alapítója minden évben levelet intéz a fiatalokhoz. Idén ennek címe: Szeress, az életeddel szeress "Áthatóbban mint valaha, hangzik el ma a felhívás: építsük a bizalom útjait, amelyek behatolnak az emberiség sötét éjszakáiba is. Meghalljuk-e ezt a hívást? Vannak, akik odaadásukkal tanúsítják, hogy az ember nincs kétségbeesésre kárhoztatva. (...) Vajon nem arra vagyunk-e hivatva minden lehetetlenség ellenére is, hogy életünk által továbbadjuk egymásnak a reménység titkát?"

II. János Pál pápa levélben köszöntötte a találkozó résztvevőit, melyben arra hívta őket, legyenek a "hajnal őrei, különösen most, amikor a világban a megosztottság uralkodik, és amikor az erőszak és a félelem közepette a remény jeleit keressük." "A világ minden részéről érkezett fiatalok jelenléte az emberi szív mélyén lakó békéről és testvéri szeretetről tanúskodik" - írja a pápa, aki 1986-ban maga is ellátogatott Taizébe.

Kofi Annan ENSZ főtitkár e szavakat intézte a találkozó résztvevőihez: "Most, amikor vannak, akiknek legfőbb céljuk, hogy megosszák az emberiség nagy családját, jó érzés tudni, hogy ilyen sokan összegyűltetek, különböző nemzeteket, kultúrákat képviselte. Eljöttetek Budapestre, hogy együtt gondolkozzatok az egyházban és a saját környezetetekben vállalt felelősségről. Egy jobb világért folytatott küzdelemben mindannyiunknak fontos feladata van."

December 29-én 19 órától az MTV2-n élő imaközvetítés lesz a Hungexpóból.

December 30-án fél 11-kor szentmise közvetítés lesz a Szent István-bazilikából. Roger testvér elmélkedését az MTV2 és a Kossuth rádió közvetíti.

December 26. és 31. között sajtóközpont működik a Hungexpo Budapesti Vásárcsarnok B-pavilonjában, nyitvatartási idő: 10h-13h és 15h-19h, tel.: (+1)263 7100 és 263 7101. Fax : 263 7102 media@taize.fr www.taize.fr

A fentieket megelőző, illetve követő időpontokban telefon: 06-30-436 2446 vagy 45 69 000, fax 215 5719. E-mail: media@taize.fr. Rendkívüli esetben : 06-30- 4362446. Internetes elérhetőség: www.taize.fr

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu