Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása

Lengyelországban könyv jelent meg a Jasna Góra-i (czestochowai) Istenanya csodatévő kegyképe - közismert nevén a Fekete Madonna - hiteles másolata "bebörtönzésének" és "kiszabadításának" történetéről. A nem egészen százoldalas kötetecske szerzője JózefWójcik atya, az 1972-es bravúros szabadító akció ötletadója és egyik kivitelezője, a Radomi Egyházmegye lelkésze, ahová a kimenekített kegyképet vitték.


A legenda szerint Lukács evangélista festette

A czestochowai pálos rendi kolostort 1382-ben alapították, első szerzetesei a rend szülőhazájából, Magyarországról érkeztek Lengyelhonba. Az Istenanya képe 1384-ben Belzből (ma Ukrajna) került a pálos kolostorba. A legenda szerint az ikont Lukács apostol festette arra az asztallapra, amelynél a Szent Család imádkozott és étkezett.

Jasna Góra a XV. századtól már a legjelentősebb lengyelországi búcsújáróhely. A kegykép fokozatosan Lengyelország legfontosabb nemzeti és vallási jelképévé vált, 1656-ban II. János Kázmér király Lengyelország királynőjévé nyilvánította. Az ország felosztása után is megmaradt különleges szerepe. A XIX. század hatvanas éveiben évente 50 ezren, a század végén több mint 200 ezren, a XX. század elején pedig már mintegy 400 ezren zarándokoltak el hozzá. 1988-ban számuk meghaladta a 4 milliót, és közülük 300 ezren gyalogszerrel tették meg az utat Jasna Górára. A czestochowai nagy zarándoklatot minden évben megtartják Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) ünnepe előtt, és ezen mindig magyar résztvevők is vannak.

A kegykép másolatát Leonard Torwirt, a toruni egyetem professzora készítette. 1957 májusában XII. Piusz pápa megszentelte: StefanWyszynski prímás vitte magával a Vatikánba, amikor hároméves fogsága után először utazott Rómába, hogy átvegye a bíborosi kalapot.

Még abban az évben, a Jasna Góra-i ünnepségeket követően, augusztus 28-án a csodatévő kép másolata lengyelországi körútra indult. Úgy tervezték, hogy minden egyházmegyébe, minden egyes plébániára ellátogat. A zarándoklat egészen 1966-ig tartott, amikor a kereszténység lengyelországi felvételének millenniumát ünnepelték.

A hívek tömegesen tódultak azokra az ünnepségekre, ahol a képet kiállították. Az akkori kommunista hatóságoknak ez fölöttébb nem tetszett. Úgy döntöttek, eltávolítják a Fekete Madonnát a jubileumi ünnepségekről. 1966. június 20-án, amikor a kép éppen úton volt Fromborkból Varsóba, a rendőrség feltartóztatta és "foglyul ejtette". Ezután három hónapig a varsói érseki székesegyházban tartották "bezárva", majd szeptember elsején, amikor a kép útnak indult Katowicébe, a rendőrök ismét "eltérítették", és Jasna Górára vitték. A Fekete Madonna másolata ott a szó szoros értelmében rácsok mögé került. A pálos atyák a Szent Pál-kápolnában helyezték el, s a rácsokra egy tájékoztató táblát akasztottak: "Itt található a hatóságok által fogságba vetett kép, amely Lengyelországban körbejárt". A Fekete Madonna 6 esztendeig "raboskodott" Jasna Górán. A hatóságok megfenyegették a pálosokat: ha ki merik vinni onnan, 4 szerzetesházukat és a szemináriumukat bezáratják.

Nem kapott "kegyelmet" a Fekete Madonna az 1970-es tragikus tengermelléki események, a munkásfelkelés vérbe fojtása, majd EdwardGierek ezt követő hatalomra jutása után sem. "1972-ben fogant meg bennem a gondolat - írja Wójcik atya -, hogy kiszabadítom a képet. Szándékomról tájékoztattam Wyszynski bíborost, aki bizonyos fenntartásokkal ugyan, de jóváhagyta a tervet. Azt kérdezte tőlem, mit akarok csinálni. Azt feleltem, hogy el fogom lopni a képet. Csak annyit mondott, hogy ez alól a bűn alól feloldoz".

1972. június 12-én Wójcik atya egy paptársa és két szerzetes nővér kíséretében egy Nysa kisteherautóval Czestochowába utazott. A képet aznap mégsem sikerült kicsempészniük, mert nem a szokott helyén, hanem az úgynevezett "tetőn" volt. Este a két radomi pap még segített is a pálos atyáknak visszavinni a képet a hegyről a Szent Pál kápolnába, ahol ismét rács mögé zárták. Másnap reggel 6 óra előtt néhány perccel a két pap egy előre elkészített kulccsal kinyitotta a rácsot, majd amikor megszólaltak a harsonák, hírül adva, hogy megnyitják a Fekete Madonna eredeti képét a zarándokok előtt, a tülekedésben sikerült észrevétlenül kicsempészniük a pokrócba rejtett másolatot.

Néhány óra múlva a kép már Radomban volt, ahol egy plébánián rejtették el. A pálosok, akiket nem avattak be a szabadítás titkába, értesítették a hatóságokat. Mivel Wójcik atyát látták Czestochowában, azonnal ráterelődött a gyanú. Annál is inkább, mert az engedetlen papot a kommunista hatóságok már 18 alkalommal büntették meg. Ezúttal nem ismerte be, hogy köze van a Fekete Madonna eltüntetéséhez, bizonyítékot pedig nem találtak ellene. Így a kép a rejtekhelyen maradt, majd pár nap múlva, június 18-án folytatta körútját a Sandomierzi Egyházmegyében, amelyhez akkor Radom is tartozott.

A Fekete Madonna másolatának visszatéréséről Wyszynski bíboros, prímás és KarolWojtyla krakkói érsek, a jelenlegi II. János Pál pápa értesítette az örvendező híveket.

T. Kovács Péter

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu