Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Igazságosság és megbocsátás

Pápai üzenet a Béke világnapjára

Nincs béke igazságosság nélkül és nincs igazságosság megbocsátás nélkül - ez a címe a pápa Béke világnapra írt üzenetének. A pápa meggyőződése, hogy az utolsó szó nem lehet a gonoszságé, hogy a rossz sötétsége nem tudja elhomályosítani az isteni Gondviselés fényét, sőt azt még inkább előtérbe helyezi. Ezért az egyház töretlen bizalommal tekint a 2002-es esztendő felé. A pápa saját emlékei alapján idézi fel a múlt század totalitárius rendszerei által okozott mérhetetlen emberi szenvedést, és kifejezi azt a mély meggyőződését, hogy a világ rendje visszaállításának útja az igazságosságon és a megbocsátáson keresztül vezet.

A Szentatya jól tudja, hogy ma nem könnyű a megbocsátáshoz kötött igazságosságról beszélni. Nem arról van azonban szó, hogy szembeállítjuk az igazságosságot a megbocsátással, hogy így lemondjunk a jogtalanul megsértett rend helyreállításának követelményéről: a megbocsátás ugyanis az igazságosság teljességére törekszik, amely a rend nyugalmához vezet, mert ez a fajta jóvátétel képes meggyógyítani a lelkek mélyén vérző sebeket. A pápai üzenet megállapítja, hogy a terrorizmus a nemzeti határokon túlmutató, az egész világra kiterjedő politikai, technikai és gazdasági jellegű érdekszövetségek titkos hálózatává fejlődött, és egyáltalán nincs tekintettel az emberi életre: valódi bűntényt jelent az emberiség számára. Ezért a terrorizmussal szemben jogos az önvédelem: a célok és az eszközök megválasztásában azonban morális és jogi normáknak kell megfelelnie. A terrorizmus elleni harc nem menthet fel bennünket az alól, hogy politikai, diplomáciai és gazdasági téren bátor és határozott lépésekkel oldjuk meg az elnyomás és kirekesztés esetleges problémáit, amelyek a terrorista tervek eredetében rejlenek.

A pápa leszögezi: a világban létező igazságtalanságok sohasem szolgálhatnak ürügyül terrorista támadások igazolására. Emlékeztet arra is, hogy a terrorizmus a fanatikus fundamentalizmus szülötte, amely abból a hamis meggyőződésből fakad, hogy bárkire rákényszeríthetik az igazságról alkotott saját elképzelésüket. Az igazságot soha nem lehet senkire rákényszeríteni, azt csak felkínálni lehet. A pápa ezen a ponton rendkívül határozott: a fanatikus fundamentalizmus gyökeres ellentétben áll az Istenbe vetett hittel, ezért egyetlen vallási vezető sem lehet elnéző a terrorizmus iránt, és még kevésbé hirdetheti azt. A terror erőszaka különösen ellentétben áll a Jézus Krisztusba vetett hittel, aki ezt tanította követőinek: "Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek".

A keresztények arra kaptak meghívást, hogy irgalmasak legyenek. A pápa szemében a megbocsátás nemcsak személyes érvényű, hanem az egész társadalomra kiterjed. A megbocsátás hiánya állandó konfliktust eredményez, amely meggátolja a népek fejlődését, ezzel szemben a béke a fejlődés feltétele, de az igazi békét a megbocsátás teszi lehetségessé.

A Szentatya üzenetében arra is kitér, mit tehetnek a vallások a béke érdekében; szól a megbocsátás pedagógiájáról és az ima tanúságtételéről. Említést tesz a vallási vezetők január 24-ei assisi találkozójáról, amelynek célja, hogy a világ meglássa: az igazi vallási érzés a népek közötti kölcsönös tisztelet és harmónia kimeríthetetlen forrása. A vallás valójában az erőszak és a konfliktusok feloldásának legfőbb tényezője. A pápa a terrorizmus áldozatainak hozzátartozóitól is kéri a megbocsátás ajándékát. Az üzenet utolsó soriban II. János Pál szívből jövő kívánságának ad hangot: "Bárcsak az emberi család igazi és tartós békére találna, arra a békére, mely csak az igazságnak az irgalommal való találkozásából születhet." (VR/MK)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu