Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Papi jelmondatok

Hűséges az Isten

Brückner Ákos Elődöt 1963. február 3-án szentelték pappá. Kispapként a Győri Egyházmegyében tanult, és sokáig itt teljesített szolgálatot. 1989-ben helyezték vissza a fővárosba, ahol a budai Szent Imre-templom plébánosi feladataival bízták meg.


- Nagyon megfontoltan választottam jelmondatként a következőt: Hűséges az Isten. Az Újszövetségben háromszor fordul elő ez a mondat. Az újmisémre az első korintusi levélben (1,9) szereplő hálaadó hangvételű részt ragadtam ki. Az ezüstmisém jelmondata szintén ennek a levélnek egy másik, hasonló részletére utal, miszerint Isten nem próbál meg minket erőnkön felül, és a küzdelmekben mindig mellettünk áll. Isten hűségének ószövetségi élménye átfénylik az Újszövetségre is. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Jézus pedig - aki Isten "személyessé vált hűsége" - a barátjának hív bennünket. Isten megnyilvánuló szolidaritása óriási erőt ad. Manapság kevesebbet beszélünk Isten gondviseléséről, pedig a hűségben ez is benne foglaltatik. Az eucharisztiával, a szentségekkel - az egyház szakramentális lényegén keresztül - nevel és erősít bennünket, hogy elérhessük a nagy célt, vagyis eljuthassunk az üdvösségre. Isten hűségére és Jézus barátságára a Szentlélek figyelmeztet, így belülről kapjuk az indítást, hogy rá figyeljünk, és válaszolni tudjunk neki.

Hamar beigazolódott, hogy jó döntés volt ennek az evangéliumi helynek a kiválasztása. Isten hűségére utalva három emlékezetes mozzanatot emelnék ki az életemből. Elsőként azt, amikor állami nyomásra kitettek a szemináriumból a ciszterci rendhez való tartozásom miatt. De egy év sem telt el és mégis pappá szenteltek. Később kilenc évig voltam spirituális - vagyis a kispapok lelki vezetője - ott, ahonnan korábban eltávolítottak.

Kisebb jelentőségű, mégis emlékezetes "viszontlátás" részese voltam a kilencvenes évek elején. Egy börtönpasztorációval foglalkozó diakónus munkatárs kérésére bementem a Gyorskocsi utcába, segíteni neki és gyóntatni. A sok vasajtón és ellenőrző ponton átjutva olyan helyiségek közelébe jutottam, amilyenekben 1961-62 táján - a csendes, de intenzív egyházüldözés idején - mint szerzetest egykor zaklattak.

Ugyancsak Isten hűségét és gondviselő szeretetét látom abban, hogy a legszűkebb pátriámban lehetek plébános. A pesti klinikán láttam meg a napvilágot, a Józsefvárosi templomban kereszteltek, de a családi, a rokoni és a baráti szálak, valamint a papi hivatásom egyaránt a XI. kerülethez kötnek.

Érzékeny vagyok a remény jelei iránt, ezeket igyekszem továbbítani és közvetíteni. Számomra ilyen reményteli jelek: a katekumenátus, a keresztény családok példája, vagy a kormány családsegítő politikája is. A remény forrása pedig mindenkor Isten hűsége, melyet mindannyiunknak tanúsítanunk kell.

Lejegyezte: Pallós Tamás

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu