Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"

A püspöki kar téli ülése

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 11. és 13. között tartotta téli ülését. A konferencia témáiról és határozatairól Veres András püspök, a konferencia titkárának tájékoztatása alapján számolunk be.

A püspökök tanácskozásának középpontjában a liturgia és az egyházi zene állt. Meghallgatták Konkoly István szombathelyi megyéspüspök beszámolóját az Országos Liturgikus Tanács tevékenységéről. Elhatározták egy új, egységes ima- és énekeskönyv elkészítését, amely tartalmában a Szent Vagy Uram, a Hozsanna és az Éneklő Egyház című gyűjteményekre támaszkodik. Kérdésre válaszolva Veres András elmondta, hogy úgynevezett gitáros énekek nem lesznek az új könyvben, az ilyeneket más országokban is külön kiadványban szokták megjelentetni. A konferencia elfogadta az új Liturgikus és Egyházzenei Intézet alapszabályát. Az intézet nem oktatási intézmény lesz, feladata elsősorban a kántor- és karnagyképzés koordinálása, folyóirat kiadása, liturgikus szövegek szakszerű fordítása.

A püspökök elhatározták, hogy az 1996-os szociális, az 1999-es, családokról szóló körlevelek sorát jövőre egy bioetikai kérdésekkel foglalkozó pásztorlevéllel folytatják. A munkát Erdő Péter és Veres András püspök készíti elő.

Balás Béla megyéspüspök tájékoztatta a konferenciát a 2002. évi torontói ifjúsági találkozó előkészületeiről. A püspöki konferencia titkárságának új irodaigazgatója a püspökké kinevezett Szabó Tamás helyett Horváth István Sándor szombathelyi egyházmegyés pap lesz. A konferencia megvizsgálta és elfogadta a plébániai pénztárkönyvek számítógépes változatát, és ennek folyamatos bevezetését javasolja az egyházmegyék számára.

Elsőként a világon elészült a teljes Szentírás cigány nyelvű fordítása, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában, ennek hírét a püspökök örömmel fogadtak. A mű - a konferencia anyagi támogatásával - hamarosan megjelenik.

"A magyar kereszténység ezer éve" című tárlat, amelyet jelenleg a Vatikáni Múzeumban állítanak ki, 2002. február végétől május végéig látható lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A Magyar Karitász önkéntesei, csatlakozva a Szentatya által meghirdetett december 14-ei imanaphoz, a területileg illetékes megyéspüspökökkel együtt meglátogatták és megajándékozták menekülttáboraink valamennyi, csaknem kétezer lakóját.

A püspöki konferencia téli ülése nyilatkozatot adott ki, amelyben megütközésének ad hangot Népszabadság napilap december 10-én, "Miért maradt el II. Karekin katholikosz, az örmény egyházfő budapesti látogatása?" címmel megjelent interjúja kapcsán. Ebben Meszorb Krikorian bécsi örmény ortodox érsek "a valóságnak nem megfelelő és sértő állításokat közöl". A közlemény leszögezi, hogy a katolikus örmény egyházközség budai, Orlay utcai ingatlana kizárólag katolikus anyagi alapból létesült. Mivel II. Karekin nem mondott le ennek a jogvitákkal terhelt ingatlannak a meglátogatásáról, a magyar állami vezetők elzárkóztak a hivatalos találkozástól. Paskai László bíboros pedig nem kapott semmiféle jelzést a katholikosz látogatási szándékáról, sem tárgyalási tervéről. A püspöki konferencia a mai idők "templomfoglalását" látja abban, hogy a katolikus örmény egyházközségbe egy ortodox papot küldtek, aki be is költözött az egyházközség épületébe a katolikus főpásztor tudta és beleegyezése nélkül. A magyar püspökök fájlalják és sajnálják az örmény ortodox részről mutatkozó sértő megnyilatkozást és intézkedést, s kinyilvánítják, hogy őket továbbra is az a szellem vezeti, amelyet II. János Pál pápa örményországi útján mutatott fel.

sz.j.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu