Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A móri példa

A Székesfehérvár és Győr között, a Vértes és a Bakony között húzódó völgyben fekszik a húszezer lakosú Mór. A katolikusok létszáma tizenegyezer fő. Két templomában vasárnaponta hat mise van, amelyet együttvéve mintegy kétezren látogatnak. A hétköznapi misére járók létszáma átlag hetven fő. Évente 140-150 gyermeket keresztelnek, 70-80 fő az évenkénti elsőáldozó, és e létszámnak megint a fele jut el a bérmálásig. E fogyó tendencia azonban közel sem a legrosszabb, hiszen Mór lelkipásztori szempontból hagyományosan a Székesfehérvári Egyházmegye egyik legjobb plébániája.


Száraz László plébános és Linde László diakónus

Köszönhető ez a háromszáz évvel ezelőtt itt megtelepült kapucinus rendnek, a hitéhez ma is jelentős részben hűséges sváb és magyar lakosságnak, és a szerzetesek kényszerű eltávozása után itt működő kiváló papoknak, főleg a káplánoknak - mondta Száraz László plébános, akinek azonban már nem jutott káplán. E hiányt enyhítendő, immár negyedik éve mindig van a plébánián egy-egy hatodéves kispap, aki lelkipásztori gyakorlati évét tölti.

A kapucinusok a rendszerváltozás után visszatértek Mórra, át is vették a plébánia irányítását, a rend remélt megfiatalodása azonban mindezidáig nem következett be, így "átmenetileg" négy évvel ezelőtt visszaadták az egyházmegyés papságnak a plébánia vezetését. Azóta Száraz László a plébános. Egy fedél alatt, vagyis a kolostor épületében azóta gyümölcsöző társbérletben él a két idős kapucinus atya, a plébános és az évente érkező újabb diakónus. Ugyanis itt önálló plébániaépület a kapucinusok 1695-ös megtelepülése óta soha nem volt. A plébániát a "szakállas" barátok látták el. A jelenlegi munkamegosztás értelmében a rendházhoz kapcsolódó kapucinus templomban a szerzetesek végzik a lelkipásztori munkát, a néhány száz méterrel arrébb lévő úgynevezett "magyar" vagy "kistemplom" pedig a plébános "birodalma".

Móron működik az egyházmegye talán legnagyobb létszámú énekkara, amelynek tagjai többségben az ötvenesek korosztályából áll. Ők a hetvenes-nyolcvanas évek káplánjai által vezetett ifjúsági csoportoknak voltak a tagjai, s ma is ragaszkodnak a közösséghez. A Bokor-mozgalomnak is erős vonzása volt itt korábban. Sokgyermekes, áldozatkész családok, akik ma is gazdagítják az egyházközség életét.

A képviselő-testület tavaly újult meg, most már női tagjai is vannak. Feladatokra választották a tagokat, így a képviselő-testület nemcsak képvisel, hanem dolgozik is. Négy - liturgikus, karitatív, lelkipásztori és gazdasági - munkacsoportban tevékenykedik a testület. Közösségük évente lelkigyakorlatra megy. Legutóbb Brückner Ákos Előd budai ciszterci plébános vezette lelkigyakorlatukat, akitől sok hasznosítható ötletet is hallottak a plébániai munka hatékonyabbá tételéhez.

A hittanos szülők részére havonta összejövetelt szerveznek, egy gyermekneveléssel kapcsolatos téma megbeszélésére. A vasárnap esti mise után mintegy negyven fő részvételével bibliamagyarázatot tartanak. A még keresztség előtt álló házasulandók katekumenekké lesznek. A plébánia szociális küldetésének egyik formája a Bice-bóca Klub, amely fogyatékos gyermekekkel foglalkozik, a Hit és Fény mozgalom szellemében. 25-30 gyermek vesz részt a klub foglalkozásain, a plébánia közösségi házában. Karitászcsoportjuk a szokásos szeretetszolgálatot végzi. Ami ritkaság, hogy missziós csoport is működik a plébánián, amelynek maga elé tűzött feladata a nyolcadik osztály elvégzése után tovább nem tanuló fiatalokkal való foglalkozás, hogy el ne kallódjanak. Ezt a plébánia felnőtt ifjúsága végzi.

"Ez a sokrétű tevékenység csíraszerűen van jelen a plébánia életében - teszi hozzá szerényen a plébános -, semmi sincs még kész ebben az egyházközségben. Azért lehetnek életképesek ezek a kezdeményezések, mert a móri embereket a szerzetesek és a világi papság jól felkészítette a közösségi életre, a közösségért való tevékeny életre."

Évfolyamonként egy osztállyal működő katolikus általános iskolája is van Mórnak, amely Szent Erzsébet nevét viseli. A város többi iskolájában a hitoktatás ugyanolyan nehézségekbe ütközik, mint bárhol máshol az országban. Így is mintegy háromszázötven gyermek részesül katekézisben. A két középiskolában azonban nem sikerült bevezetni a hitoktatást.

A hívek minden évben elzarándokolnak Celldömölkre, a fiatalok biciklivel, az idősebbek buszokkal. További közösségeik a karitászcsoport, a Katolikus Nők Köre, a Rózsafüzér Társulat és a Kolping Család. Piacnapon, minden pénteken egész napos szentségimádás van Móron.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu