Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Krakkói jegyzetek

Tántoríthatatlanul

Hanem a Tűztorony közelében más újdonság is látható: egy baldachinnal fedett, négyszögletű kis emelvényen a betlehemes jászol. A közel egy méter magas, faragott és szépen festett figurák - a Szent Család, a Napkeleti Bölcsek, két-két pásztor és bárány - csöndben dideregnek a szélben. Régi ismerőseim ők: minden évben kiköltöznek a térre, s mindig csak újév napjáig maradnak. Déltájban hunyorítva köszöntenek, amikor megkezdem napi irodalmi portyám, s éjfélkor, ha valamelyik kávéházból hazafelé sétálok, a sűrű ködből elő-előtűnve kívánnak jó éjszakát. Rendőrt, őrző-védő gorillát szükségtelen melléjük állítani: nem fenyeget annak veszélye, hogy bárki is bántaná, ellopná őket. Egyetlenegyszer láttam olyat, hogy inzultálni próbálták szegényeket: a tavalyi szilveszter estéjén egy bepezsgőzött ködlovag fejébe vette, hogy emlék gyanánt hóna alá csapja az egyik bárányt. Ötven év körüli, nyakkendős-kalapos férfi - kinézetre fogorvos vagy középiskolai tanár - lépett közbe; határozottan, de semmiképpen sem durván karon fogta a tettre kész tolvajt, és kissé félrevonva őt a lelkére próbált beszélni. Nem állítható, hogy simán ment az ügy. A ködlovag újra meg újra visszaindult volna, hogy bevégezze a tervét, s már-már úgy tűnt, rendőrért kell kiáltani. Akkor, mintegy végső érvként, a lakosságot megtestesítő ismeretlen fogorvos-tanár kijelentette: a bárányt azért nem szabad elvinni, mert Krakkóé.

Ez hatott: a ködlovag megszelídülve, kezesen tántorgott tova.

Beazonosítás

A futballpályánál is tágasabb főtéren, Európa egyik legimpozánsabb terén található egy különleges tornyú katedrális (benne a kontinens második legnagyobb szárnyasoltára); egy tizenötödik századi tűztorony; egy lenyűgöző méretű, szoknyásház kialakítású posztócsarnok; egy tizenkettedik századi alapokra épült, kupolával ellátott kápolna; egy szoborcsoport a nemzet költője, Adam Mickiewicz tiszteletére; továbbá körülbelül harminc, hangulatosan polgári stílusú kávéház. Ez a mindenkori alap, ha úgy tetszik, a hely normálállapota. Advent idejére annyi változás történt, hogy a Tűztorony lábához néhány fabódét állítottak, amelyekből pirított-cukrozott mandulát, törökmézet, grillázst árulnak.

Mindezek után magától értetődő, hogy késő délután, a Szent Flórián-kapunál a következő mondatokat csípem el néhány amerikai turista szájából:

- Találkozzunk kilenc órakor a téren!

- Milyen téren?

- Hát ahol a cukorkaboltok vannak!

Ami tény, az tény: éppenséggel igazuk van. Akárcsak a felső tagozatos diáknak, aki iskolai magyardolgozatában azt állította: az Ágnes asszony című Arany János-ballada arról szól, hogy egy nő a patakra jár mosni.

Útravaló

A Nobel-díjas Czeslaw Milosz egyik esszéjében megvilágosító mondatokra bukkanok: A világ gyönyörű. Ugyanúgy tükröződik mások szemében, mint az enyémben: ez a testvériség. Innen lehet, hogy a lengyel társadalomban eleven erő, friss kovász a bajtársiasság lelkülete. Az ismeretlen hölgy és úr, aki szembejön velem az utcán, szomszédomként ücsörög a kávéházban, mellettem zötyög a villamoson, társam, embertársam, akihez személyes közöm van. Ugyanazon pillanatban, ugyanazon helyen élünk a Földön - és ez már elegendő ok arra, hogy rámosolyogjak, segítsem, figyelmet szenteljek neki. Elegendő ok, hogy belássam: felelősséggel tartozunk egymásért.

Minderre nagyszerűen rímel Kuklay Antal bölcs meglátása a szabadság-egyenlőség-testvériség jelszaváról. Eszerint a liberális kapitalizmus a szabadság, a kommunizmus pedig az egyenlőség útját próbálta végigjárni. Mindkét kísérlet kudarcba fulladt. A jelszó harmadik tagjáról, a testvériségről azonban megfeledkeztünk - pedig ez, csakis ez hozhatna gyógyulást a világnak. Advent heteiben az jár a fejemben, hogy lassan nekivághatnánk ennek az útnak. A jászol bűvkörében álldogálva olykor egészen egyszerű próbatételnek tűnik.

Zsille Gábor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu